Phòng chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
Quyết định về việc cắt giảm 50% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước; tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên còn lại của năm 2021 của Ban Dân tộc. 
28/07/2021 
 

      **** Thông tin chi tiết:    QĐ.34_28.7.21_signed.PDFThanh Thúy - Văn phòng 
Tin đã đưa
(21/09)
(21/09)
(21/09)
(30/08)
(17/08)
(05/05)
(16/03)
(14/01)
(14/01)
(24/12)