Phòng chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
Quyết định về việc Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của Ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận. 
13/08/2021 
 

    **** Xem chi tiết tại đây:      QĐ.35_13.8.21_signed.PDF
Văn phòng 
Tin đã đưa
(21/09)
(21/09)
(21/09)
(30/08)
(17/08)
(05/05)
(16/03)
(14/01)
(14/01)
(24/12)