Phòng chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
Quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch - Chính sách, Ban Dân tộc 
13/09/2021 
 


    Quyết định bổ nhiệm của Ông Nguyễn Văn Toàn:       QĐ.40_13.9.21_signed.PDF




Văn phòng 
Tin đã đưa
(31/08)
(30/08)
(20/08)
(11/08)
(03/08)
(02/07)
(08/04)
(31/03)
(16/03)
(11/03)