Tin khác
Tin khác
Quy định về việc cung cấp, biên tập và đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử của Ban Dân tộc 
17/01/2018 
 
Ngày 17/01/2018, Ban Dân tộc ban hành Quyết định số 08/QĐ-BDT Quy định về việc cung cấp, biên tập và đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử của Ban Dân tộc.
Quy định gồm có 3 Chương, 11 Điều. Có hiệu lực thi hành từ ngày 17/01/2018. *** Nội dung chi tiết:  QD08_signed.pdf

Mỹ Linh