Tin khác
Tin khác
Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận 
20/02/2020 
 

       Ngày 18 tháng 02 năm 2020, Ban Dân tộc ban hành Quyết định số 02/QĐ-BDT về ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận

        Quy chế gồm 6 Chương và 17 Điều.

        Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

*** Chi tiết:     Quy chế an toàn thông tin.PDF

Phòng Thanh tra 
Tin đã đưa
(14/10)
(07/09)
(30/08)
(08/07)
(20/01)
(08/01)
(18/12)
(17/01)
(12/10)
(12/09)