Phòng chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
Kế hoạch triển khai Nghị định của Chính phủ về Chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác. 
22/10/2020 
 

     Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức người dân, doanh nghiệp về mục tiêu, ý nghĩa của công tác chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác Giảm thiểu tình trạng tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác và thúc đẩy phát triển thị trường quảng cáo các phương tiện điện tử.

     Ngày 21/10/2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 3790/KH-UBND về triển khai Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.

 **** Nội dung chi tiết:   Ke hoach trien khai ND91 ve tin rac_signed.pdf       NĐ 91.signed.pdfPhòng Thanh tra