Tin trong ngành
Tin trong ngành
Làm việc với Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn 
22/05/2019 
 
        Thc hiện nhiệm vụ nghiên cứu thuộc Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn 2016- 2020,Uỷ ban Dân tộc giao cho Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội làm chủ nhiệm đề tài “Một số vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030”.

         Ngày 15/5/2019, Lãnh đạo cùng toàn thể công chức của Ban Dân tộc tổ chức buổi toạ đàm với Đoàn Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội với các nội dung: thực trạng biến đổi xã hội và tác động của biến đổi xã hội đến ổn định và phát triển xã hội vùng dân tộc thiểu số tại tỉnh Ninh Thuận từ năm 1986 đến nay; thực trạng phân tầng xã hội và những hệ lụy đối với vùng dân tộc thiểu số; những vấn đề cơ bản, cấp bách liên quan đến biến đổi xã hội trong vùng dân tộc thiểu số tại tỉnh Ninh Thuận hiện nay.

         Ban Dân tộc phối hợp Đoàn Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức toạ đàm tại 02 xã Phước Chiến huyện Thuận Bắc và xã Phước Hữu huyện Ninh Phước với 30 cán bộ công chức xã tham gia; phỏng vấn 220 người dân và 20 cán bộ xã về nội dung tác động của biến đổi về cơ cấu dân số, độ tuổi, số lượng thành viên gia đình, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình; vấn đề việc làm, tình trạng di cư; hoạt động sản xuất/kinh doanh của người dân; biến đổi về giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường, thông tin liên lạc đến đời sống người dân; vấn đề an ninh trật tự tại địa phương; vấn đề về dân tộc, tôn giáo …Phòng Kế hoạch-Chính sách