Tin trong ngành
Tin trong ngành
Khai giảng lớp Tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135 năm 2019 
10/05/2019 
 
        Thực hiện Kế hoạch số 640 /KH - UBND ngày 22 tháng 2 năm 2019 của UBND tỉnh Ninh Thuận, về việc Tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135 năm 2019.
       Trong 4 ngày (từ ngày 9 đến 12/4) Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với UBND huyện Bác Ái và Ninh Sơn, tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135 là Chủ tịch: Ủy ban mặt trận, Hội phụ nữ, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh và Bí thư đoàn xã; Công chức: theo dõi Chương trình 135, nông nghiệp, VHXH xã trên địa bàn huyện Bác Ái và Ninh Sơn.

       Đồng chí Lê Thanh Hùng - Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh khai mạc Hội nghị tập huấn và đề nghị các cán bộ cơ sở mạnh dạn trao đổi kinh nghiệm trong công tác vận động, tuyên truyển trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và tiếp thu những kiến thức được học tập, để khi về địa phương truyền đạt và triển khai các chính sách dân tộc cũng như các hoạt động thuộc Chương trình 135 đạt kết quả tốt hơn.

      Tại lớp tập huấn, các học viên được tiếp thu những kiến thức, kinh nghiệm trong thực hiện Chương trình 135, thông qua  04chuyên đề: Một số chính sách phát triển kinh tế- xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi của Trung ương và địa phương giai đoạn 2016-2020; Một số mô hình đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình 135 phù hợp với tình hình tại địa phương; Nghiệp vụ Giám sát thực hiện Chương trình 135 và Đi thăm một số mô hình, trao đổi kinh nghiệm xây dựng và phát triển mô hình giảm nghèo bền vững tại xã Phước Bình huyện Bác Ái.

       Dự án đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135 nhằm góp phần nâng cao trình độ, năng lực và kỹ năng quản lý, điều hành của đội ngũ cán bộ cơ sở, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đạc biệt góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, đảm bảo ổn định an ninh trận tư; Qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi./.

Phòng Kế hoạch-Chính sách