Tin trong ngành
Tin trong ngành
Kế hoạch thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số” năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 
06/04/2021 
 

     Thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, về phê duyệt Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025”; Kế hoạch số 481/KH-UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2021-2025 (giai đoạn II)”.

     Ngày 30/3/2021, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tỉnh ban hành Kế hoạch số 1465/KH-BCĐ về thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2021; theo Kế hoạch trong năm 2021 triển khai thực hiện một số nội dung như sau:

     1. Xây dựng 01 phóng sự về Hôn nhân và gia đình; tác hại, hậu quả của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số;

     2. Tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của đồng bào dân tộc thiểu số.

     3. Tổ chức các hoạt động truyền thông tại 9/9 xã trên địa bàn huyện Bác Ái.

     4. Duy trì và xây dựng mới Câu lạc bộ Phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

     5. Tổ chức kiểm tra thực hiện Đề án: Tại 06 huyện (Bác Ái, Ninh Sơn, Ninh Phước, Thuận Nam, Ninh Hải và Thuận Bắc).

     6. Tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án tại tỉnh: Thành viên Ban chỉ đạo Đề án.

      **** Đính kèm chi tiết:     Kế hoạch năm 2021 của BCĐ.pdf
Trượng Thị Ái - Phòng Tuyên truyền và Địa bàn