Tin trong ngành
Tin trong ngành
Đoàn Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Thuận đi tham quan, học tập kinh nghiệm các tỉnh phía Nam. 
20/12/2019 
 
       Thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg, ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; Kế hoạch số 2144/KH-UBND ngày 28/5/2018 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; Quyết định số 945/QĐ-UBND ngày 08/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh sách Người có uy tín trong đồng bào DTTS năm 2018; Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 của UBND tỉnh về việc thay thế, bổ sung và công nhận Người có uy tín trong đồng bào DTTS năm 2019.

Trong thời gian 14 ngày, từ ngày 14-28/11/2019, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức đưa Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Thuận đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh phía Nam. Đoàn gồm có 25 đại biểu, trong đó có 20 đại biểu người có uy tín và 05 cán bộ theo đoàn; Đoàn do đồng chí Bá Bình Yên, Phó trưởng Ban Dân tộc làm Trưởng đoàn.

          Trước khi Đoàn đại biểu đi thăm quan, học tập kinh nghiệm, Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh đã có buổi gặp mặt thân mật, động viên các đại biểu. Lãnh đạo Ban đã ghi nhận và đánh giá cao vai trò, sự đóng góp của các đại biểu người có uy tín trong thời gian qua và mong muốn các vị tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu trong thi đua lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần; tiếp tục giữ vững đoàn kết, giúp đỡ nhau trong đời sống sinh hoạt; phát huy vai trò “cầu nối” giữa đồng bào, Nhân dân với Đảng, chính quyền các cấp; vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư; vận động người dân ở thôn, làng và động viên con cháu trong gia đình tham gia phát triển kinh tế, yên tâm lao động sản xuất, ổn định đời sống.

          Tại các tỉnh Đoàn đến thăm, các đại biểu đã được học hỏi những kinh nghiệm phát triển mô hình kinh tế hộ, HTX, học hỏi được cách bảo tồn và giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc bạn, phổ biến và tuyên truyền cho địa phương nơi mình sinh sống cách tôn vinh và tri ân những người có công với đất nước, vận động bà con tăng cường giữ gìn an ninh, quốc phòng và phát huy vai trò của mình trong thời gian đến. Đoàn thực hiện cơ bản các nội dung học tập theo Kế hoạch; sức khoẻ của Đại biểu được bảo đảm; cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ cho Đoàn đảm bảo, an toàn. Đặc biệ, trong thời gian đi thăm quan, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh bạn, đoàn đại biểu người có uy tín tiêu biểu của tỉnh đã nhận được sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn đại biểu Người có uy tín giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và khối đại đoàn kết dân tộc, giữ vững an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội tại địa bàn cư trú, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

          Qua chuyến thăm quan, học tập kinh nghiệm đã giúp cho đại biểu người có uy tín tiếp thu được những kinh nghiệm bổ ích, thiết thực và tạo thêm động lực để người có uy tín phát huy tốt vai trò của mình trong công tác tuyên truyền vận động bà con các dân tộc thực hiện tốt các chính sách phát triển kinh tế xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Thuận./.

Một số hình ảnh lưu niệm chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm của ĐoànTrượng Thị Ái - Phòng Tuyên truyền và Địa bàn