Tin trong ngành
Tin trong ngành
Công bố kết quả điều tra DTTS của tỉnh Ninh Thuận năm 2019 
07/08/2020 
 

     Thực hiện Văn bản số 878/UBDT-KHTH ngày 20 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Dân tộc về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc và công bố kết quả điều tra 53 dân tộc thiểu số năm 2019.

     Ban Dân tộc công bố kết quả điều tra dân tộc thiểu số của tỉnh năm 2019 để các Sở, ban ngành và địa phương khai thác có hiệu quả bộ dữ liệu.


**** Chi tiết:         KET QUA_Dieu tra 53 dan toc thieu so 2019.rarPhòng Kế hoạch - Chính sách