Tin trong ngành
Tin trong ngành
Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2011-2021. 
21/05/2021 
 

     Thực hiện Công văn số 616/UBND-VX ngày 26/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm 2021, theo yêu cầu của Ủy ban Dân tộc tại công văn số 143/UBDT-DTTS ngày 05/02/2021.

      Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn năm 2011-2021.


   **** Đính kèm chi tiết: Biểu mẫu kèm Báo cáo tổng kết 10 năm.pdf
                                   Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện chính sách NCUT.pdfDương Văn Cơ - Phòng Tuyên truyền và Địa bàn