Tin trong ngành
Tin trong ngành
Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020. 
30/12/2019 
 

Ngày 27/12/2019, Ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Công đoàn cơ sở đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020. Đồng chí Pi Năng Thị Thuỷ - Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Dân tộc chủ trì hội nghị.


Đồng chí Pi Năng Thị Thuỷ chủ trì Hội nghị

        Hội nghị cán bộ, công chức nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch của cơ quan Ban Dân tộc do Uỷ ban Dân tộc, Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh giao; trong đó, đánh giá sâu kỹ việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 07/11/2015 của Chính phủ trong năm 2019.

Qua một năm thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch của Uỷ ban nhân dân tỉnh và Uỷ ban Dân tộc giao cho Ban Dân tộc, duới sự chỉ đạo sâu sát, chặt chẽ của Cấp ủy - chi bộ, chính quyền, Công đoàn cơ sở và sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, công chức Ban Dân tộc tỉnh đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2019. Hội nghị cũng nhằm đánh giá kết quả đã đạt được trong năm qua, đồng thời xác định chỉ ra những nguyên nhân, yếu kém để bổ sung, khắc phục và là cơ sở để có những định hướng hoạt động của đơn vị năm 2020.

Tại Hội nghị, cán bộ, công chức cơ quan đã được nghe và tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến về các nội dung: Báo cáo tổng kết công tác năm 2019, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020; Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo kết quả công tác Ban Thanh tra nhân dân. 

Ghi nhận những thành tích đạt được của các tập thể, cá nhân trong năm 2019. Tại Hội nghị, Trưởng Ban Dân tộc đã tặng Danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” cho 03 tập thể; Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 01 cá nhân; Danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 13 cá nhân.

Một số hình ảnh khen thưởng tập thể, cá nhân tại Hội nghị
        Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Pi Năng Thị Thuỷ đã biểu dương những nỗ lực, cố gắng của tập thể cơ quan trong năm 2019. Phát huy kết quả đạt được, trong năm 2020, đồng chí mong rằng cán bộ, công chức cơ quan tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, vượt khó để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; phát động và triển khai sâu rộng các phong trào thi đua; xây dựng gương điển hình người công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả./.

Phòng Thanh tra