Đối tượng gửi đơn:
ông Lê Văn Đực, Lê Thanh Tùng và ông Lê Trọng Nhân
Ngày nộp đơn:
15/10/2013
Đối tượng bị KNTC:
Kiểm tra lại trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Nguyễn Minh Phi
Tình trạng:
Đang xử lý
Đối tượng gửi đơn:
Ngày nộp đơn:
18/09/2013
Đối tượng bị KNTC:
Tình trạng:
Sẽ xử lý
Đối tượng gửi đơn:
bà Phạm Thị Bông
Ngày nộp đơn:
12/04/2013
Đối tượng bị KNTC:
vợ chồng y, bác sỹ Đinh Thị Phương Loan và Ngô Văn Hợp
Tình trạng:
Đã xử lý
Đối tượng gửi đơn:
Test
Ngày nộp đơn:
08/03/2010
Đối tượng bị KNTC:
Test
Tình trạng:
Đã xử lý
Đối tượng gửi đơn:
Test
Ngày nộp đơn:
08/03/2010
Đối tượng bị KNTC:
Test
Tình trạng:
Đã xử lý