Đối tượng gửi đơn:
06 hộ dân tại dự án muối Quán Thẻ
Ngày nộp đơn:
23/12/2013
Đối tượng bị KNTC:
Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam
Tình trạng:
Đang xử lý
Đối tượng gửi đơn:
Ông Phụng Lưu
Ngày nộp đơn:
23/12/2013
Đối tượng bị KNTC:
hộ ông Từ Dung
Tình trạng:
Đã xử lý
Đối tượng gửi đơn:
ông Lê Văn Bình
Ngày nộp đơn:
20/12/2013
Đối tượng bị KNTC:
Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện, Ủy ban nhân dân xã Phước Dinh
Tình trạng:
Đang xử lý
Đối tượng gửi đơn:
ông Nguyễn Ngọc Thạch (đại diện 11 hộ dân khiếu nại)
Ngày nộp đơn:
20/12/2013
Đối tượng bị KNTC:
Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam
Tình trạng:
Đang xử lý
Đối tượng gửi đơn:
bà Thái Thị Nở
Ngày nộp đơn:
20/12/2013
Đối tượng bị KNTC:
khiếu nại Công trình Hệ thống cấp nước Cà Ná-Phước Nam (giai đoạn 2) đi ngang khu đất nhà bà nhưng không được giải quyết bồi thường như các hộ khác, tại thửa đất số 41a, tờ số 10, bản đồ địa chính xã Cà Ná
Tình trạng:
Đã xử lý
Đối tượng gửi đơn:
bà Đạt Thị Bẻo
Ngày nộp đơn:
18/12/2013
Đối tượng bị KNTC:
Ủy ban nhân dân huyện
Tình trạng:
Đang xử lý
Đối tượng gửi đơn:
cử tri thôn Lạc Sơn 3, xã Cà Ná
Ngày nộp đơn:
06/12/2013
Đối tượng bị KNTC:
Khiếu nại việc Công ty Cổ phần Giao thông Ninh Thuận nổ mìn khai thác đá xây dựng ảnh hưởng đến chấn động và sóng không khí đối với con người, công trình.
Tình trạng:
Đã xử lý
Đối tượng gửi đơn:
Đơn tập thể với 20 người cùng ký đơn (Bà Nguyễn Thị Mỹ Từ đại diện)
Ngày nộp đơn:
30/11/2013
Đối tượng bị KNTC:
ông Bùi Sỹ Nam
Tình trạng:
Đang xử lý
Đối tượng gửi đơn:
Huỳnh Thị Tâm
Ngày nộp đơn:
31/10/2013
Đối tượng bị KNTC:
Tình trạng:
Đã xử lý
Đối tượng gửi đơn:
ông Đạt Chữ
Ngày nộp đơn:
29/10/2013
Đối tượng bị KNTC:
UBND huyện Thuận Nam
Tình trạng:
Đang xử lý