Đối tượng gửi đơn:
ông Võ Xã
Ngày nộp đơn:
13/01/2014
Đối tượng bị KNTC:
ông Trương Lơ
Tình trạng:
Đang xử lý
Đối tượng gửi đơn:
ông Kiều Hoàng (chồng bà Trương Thị Lan), Bá Thị Trung Hoa (con bà Báo Thị Tít), Não Thanh Hội
Ngày nộp đơn:
13/01/2014
Đối tượng bị KNTC:
UBND huyện Thuận Nam
Tình trạng:
Đang xử lý
Đối tượng gửi đơn:
ông Đào Duy Tường
Ngày nộp đơn:
03/01/2014
Đối tượng bị KNTC:
Ủy ban nhân dân huyện
Tình trạng:
Đang xử lý
Đối tượng gửi đơn:
bà Nguyễn Thị Châu
Ngày nộp đơn:
03/01/2014
Đối tượng bị KNTC:
khiếu nại việc Nhà nước thu hồi 1.600m2 đất của gia đình Bà để làm dự án muối Quán Thẻ nhưng đến nay chưa được bồi thường
Tình trạng:
Đang xử lý
Đối tượng gửi đơn:
bà Nguyễn Thị Sáu, bà Nguyễn Thị Nam và một số hộ dân thôn Sơn Hải, xã Phước Dinh
Ngày nộp đơn:
03/01/2014
Đối tượng bị KNTC:
Ủy ban nhân dân huyện
Tình trạng:
Đang xử lý
Đối tượng gửi đơn:
ông Trần Văn Trổ và các con gồm Trần Văn Sơn, Trần Thị Phi, Trần Thị Gái, Trần Thị Nừng
Ngày nộp đơn:
03/01/2014
Đối tượng bị KNTC:
ông Lê Văn Sữa
Tình trạng:
Đang xử lý
Đối tượng gửi đơn:
13 người dân cư ngụ tại thôn Sơn Hải
Ngày nộp đơn:
03/01/2014
Đối tượng bị KNTC:
đơn đề nghị xem xét, giải quyết được hưởng chế độ người tù yêu nước
Tình trạng:
Đang xử lý
Đối tượng gửi đơn:
Ông Phạm Văn Thành
Ngày nộp đơn:
31/12/2013
Đối tượng bị KNTC:
Đề nghị xem xét lại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với hộ ông (Quyết định số 625/QĐ-UBND ngày 06/6/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện)
Tình trạng:
Đang xử lý
Đối tượng gửi đơn:
ông Võ Văn Tâm
Ngày nộp đơn:
26/12/2013
Đối tượng bị KNTC:
Ủy ban nhân dân tỉnh
Tình trạng:
Đang xử lý
Đối tượng gửi đơn:
ông Bá Văn Bồi; Công ty Cổ phần đầu tư Phước Nam- Ninh Thuận
Ngày nộp đơn:
26/12/2013
Đối tượng bị KNTC:
Công ty Cổ phần đầu tư Phước Nam- Ninh Thuận; ông Bá Văn Bồi
Tình trạng:
Đang xử lý