Đối tượng gửi đơn:
ông Nguyễn Ngọc Dình
Ngày nộp đơn:
28/08/2015
Đối tượng bị KNTC:
UBND huyện
Tình trạng:
Đang xử lý
Đối tượng gửi đơn:
Bà Trần Thị Hồng
Ngày nộp đơn:
18/08/2015
Đối tượng bị KNTC:
Tình trạng:
Đang xử lý
Đối tượng gửi đơn:
bà Nguyễn Thị Thúy, Đoàn Thị Lý và Nguyễn Thị Loan
Ngày nộp đơn:
12/08/2015
Đối tượng bị KNTC:
UBND huyện
Tình trạng:
Đang xử lý
Đối tượng gửi đơn:
Ông Bùi Sỹ Nam
Ngày nộp đơn:
03/08/2015
Đối tượng bị KNTC:
Tình trạng:
Đã xử lý
Đối tượng gửi đơn:
bà Lâm Thị Thu
Ngày nộp đơn:
27/07/2015
Đối tượng bị KNTC:
Quyết định số 1096/QĐ-UBND ngày 03/10/2003 của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước
Tình trạng:
Đã xử lý
Đối tượng gửi đơn:
ông Phạm Văn Lực
Ngày nộp đơn:
18/05/2015
Đối tượng bị KNTC:
Ủy ban nhân dân tỉnh
Tình trạng:
Đã xử lý
Đối tượng gửi đơn:
ông Nguyễn Sỹ Vương
Ngày nộp đơn:
15/01/2014
Đối tượng bị KNTC:
bà Hoàng Thị Hoài
Tình trạng:
Đang xử lý
Đối tượng gửi đơn:
ông Phú Minh Mạng (được ủy quyền của ông Nguyễn Vũ Anh)
Ngày nộp đơn:
14/01/2014
Đối tượng bị KNTC:
Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam
Tình trạng:
Đang xử lý