Đối tượng gửi đơn:
ông Kiều Phai
Ngày nộp đơn:
02/10/2015
Đối tượng bị KNTC:
ông Lê Công Chinh
Tình trạng:
Đang xử lý
Đối tượng gửi đơn:
bà Lê Thị Lương
Ngày nộp đơn:
30/09/2015
Đối tượng bị KNTC:
ông Lê Văn Khéo
Tình trạng:
Đang xử lý
Đối tượng gửi đơn:
ông Nguyễn Văn Bình
Ngày nộp đơn:
29/09/2015
Đối tượng bị KNTC:
Ủy ban nhân dân xã Phước Minh
Tình trạng:
Đang xử lý
Đối tượng gửi đơn:
ông Vũ Văn Thạnh
Ngày nộp đơn:
23/09/2015
Đối tượng bị KNTC:
UBND huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh
Tình trạng:
Đã xử lý
Đối tượng gửi đơn:
các hộ dân sống tại ngã ba xã Cà Ná cũ
Ngày nộp đơn:
15/09/2015
Đối tượng bị KNTC:
ông Nguyễn Văn Phước
Tình trạng:
Đang xử lý
Đối tượng gửi đơn:
bà Phạm Thị Bền
Ngày nộp đơn:
15/09/2015
Đối tượng bị KNTC:
Quyết định số 898/QĐ-UBND ngày 06/4/2015 của Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam.
Tình trạng:
Đã xử lý
Đối tượng gửi đơn:
bà Châu Thị Thúy.
Ngày nộp đơn:
14/09/2015
Đối tượng bị KNTC:
bà Thị Phan và bà Thị Đội.
Tình trạng:
Đã xử lý
Đối tượng gửi đơn:
Ông Hoàng Quốc Thanh và Ông Phạm Văn Tân
Ngày nộp đơn:
14/09/2015
Đối tượng bị KNTC:
UBND huyện
Tình trạng:
Đang xử lý
Đối tượng gửi đơn:
ông Hàng Ngọc Bừng
Ngày nộp đơn:
06/09/2015
Đối tượng bị KNTC:
UBND xã Cà Ná
Tình trạng:
Đang xử lý
Đối tượng gửi đơn:
ông Phùng Minh Đức
Ngày nộp đơn:
06/09/2015
Đối tượng bị KNTC:
UBND huyện
Tình trạng:
Đang xử lý