LỄ HỘI NHO VÀ VANG - NINH THUẬN NĂM 2018

Nhằm tuyên truyền quảng bá về hình ảnh, quê hương và con người Ninh Thuận đến với du khách trong và ngoài nước; qua đó giới thiệu các sản phẩm đặc thù, riêng biệt sẵn có của Ninh Thuận góp phần thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh. Tạo sự đồng thuận phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động của Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận 2018.

Nhằm tôn vinh, khẳng định những giá trị kinh tế mà cây nho mang lại cho địa phương; thể hiện rõ sự khác biệt mang tính đặc trưng của nho Ninh Thuận; tạo cơ hội giao thương giữa người trồng nho, người sản xuất, chế biến sản phẩm từ nho và người tiêu dùng. Qua đó, nêu bật sự khát vọng, vượt khó vươn lên tạo dựng cuộc sống của người dân vùng khô hạn.

Qua công tác tuyên truyền, góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Ninh Thuận về kinh tế biển gắn với văn hóa, du lịch và triển vọng phát triển bền vững, thu hút các thành phần kinh tế trong và ngoài nước đầu tư vào Ninh Thuận trên tinh thần hợp tác, hữu nghị góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong xu hướng hội nhập và phát triển của cả nước.

Đây cũng chính là dịp để quảng bá hình ảnh quê hương, con người và các điểm du lịch, địa danh văn hóa tiêu biểu của Ninh Thuận đến với các du khách trong và ngoài nước, góp phần tôn vinh các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của địa phương đối với thế giới.

Các văn bản liên quan đến Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận

Video về Lễ hội Vang và Nho