Làng nghề

Làng nghề(14/10/2009)

Người Chăm có nhiều nghề được lưu truyền gìn giữ qua bao đời nay như: dệt thổ cẩm ở làng Mỹ Nghiệp, Chung Mỹ, gốm ở Bàu Trúc, tranh thêu, tranh ghép gỗ, sản phẩm từ mây tre....

Làng quê, làng nghề(15/09/2009)

Nghề và làng nghề thủ công truyền thống. Các dân tộc anh em sống trên mảnh đất Ninh Thuận đều có nét đặc trưng riêng trong các nghề truyền thống.