UBND tỉnh họp Ban chỉ đạo Bảo hiểm y tế toàn dân năm 2017

Ngày 5/5/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bình kiêm Trưởng ban chỉ đạo Bảo hiểm y tế toàn dân cấp tỉnh chủ trì cuộc họp về...

Bản đồ hành chính

Một cửa điện tử

Đến tháng 3
tỉnh đã giải quyết
hồ sơ tiếp nhận qua mạng đúng hạn

 ‭ (Đã ẩn) ‬Trình biên tập Nội dung Web Part ‭[4]‬

ĐỊA CHỈ TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

- Cơ quan tiếp nhận: Sở Tư Pháp tỉnh Ninh Thuận
- Địa chỉ liên hệ : Đường 16/4, TP. Phan Rang - Tháp Chàm
- Số điện thoại chuyên dùng : 068.3838439
- Số Fax : 068.3822670
- Địa chỉ thư điện tử : kiemsoathanhchinh@ninhthuan.gov.vn

Album ảnh

Mỗi tuần một con số

72,5%
Là chỉ số tăng sản lượng tôm giống của tỉnh qua 4 tháng đầu năm 2017 so cùng kỳ năm trước, đạt 9.472 triệu con. 

liên kết website

Thống kê truy cập