UBND tỉnh làm việc với Chủ đầu tư Dự án Bệnh viện Sài Gòn - Phan Rang

Ngày 1/11/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bình làm việc với Chủ đầu tư Dự án Bệnh viện Sài Gòn- Phan Rang về tiến độ và kế hoạch hoạt động của bệnh viện trong thời gian...

Bản đồ hành chính

Một cửa điện tử

Đến tháng 3
tỉnh đã giải quyết
hồ sơ tiếp nhận qua mạng đúng hạn

 ‭ (Đã ẩn) ‬Trình biên tập Nội dung Web Part ‭[4]‬

ĐỊA CHỈ TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

- Cơ quan tiếp nhận: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
- Địa chỉ liên hệ : số 450 đường Thống Nhất, TP. Phan Rang - Tháp Chàm
- Số điện thoại chuyên dùng : 0259. 3828269
- Số Fax : 0259. 3822623
- Địa chỉ thư điện tử : kiemsoathanhchinh@ninhthuan.gov.vn

Album ảnh

liên kết website

Thống kê truy cập