Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành Y tế triển khai nhiệm vụ năm 2018

Ngày 14/11/2018, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến “Nhân rộng mô hình trạm y tế xã, phường hoạt động theo nguyên lý y học gia đình, tăng cường năng lực y tế cơ sở”. Hội...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam thăm Mô hình trồng giống Táo mới kết hợp...

Chiều ngày 03/12/2018, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Nam tổ chức đi thăm Mô hình giống táo mới kết hợp ứng dụng kỹ thuật trùm lưới chống ruồi vàng trên địa...

Bản đồ hành chính

Một cửa điện tử

Đến tháng 3
tỉnh đã giải quyết
hồ sơ tiếp nhận qua mạng đúng hạn

 ‭ (Đã ẩn) ‬Trình biên tập Nội dung Web Part ‭[4]‬

ĐỊA CHỈ TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

- Cơ quan tiếp nhận: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
- Địa chỉ liên hệ : số 450 đường Thống Nhất, TP. Phan Rang - Tháp Chàm
- Số điện thoại chuyên dùng : 0259. 3828269
- Số Fax : 0259. 3822623
- Địa chỉ thư điện tử : kiemsoathanhchinh@ninhthuan.gov.vn

Album ảnh

liên kết website

Thống kê truy cập