Xe quá hạn kiểm định, hết niên hạn sử dụng 
DANH SÁCH XE TẢI VÀ XE KHÁCH HẾT HẠN KIỂM ĐỊNH
TỪ NGÀY: 01/01/2014 ĐẾN 31/05/2016
TT Biển Số Hạn
Kiểm Định
Loại Xe Nhãn Hiệu Tên Chủ Phương Tiện Địa Chỉ
1 85A-001.95X 24/04/2016 ô tô chở ng CD HYUNDAI Trung Tâm Chữa Bệnh Giáo Dục LĐ XH Lương Sơn - Ninh Sơn  - Ninh Thuận (0962437878)
2 85B-000.01T 18/12/2015 ô tô khách THACO Nguyễn Tiến Thân Kinh Dinh - PRTC - Ninh Thuận. ĐT: 0913753605
3 85B-000.07T 04/04/2016 ô tô khách MERCEDESBENZ Nguyễn Thị Sanh Kinh dinh - TP.PRTC - Ninh Thuận(ĐT:0937251338)
4 85B-000.93T 19/01/2016 ô tô khách TRANSINCO15 Nguyễn Văn Phước Lâm Sơn - Ninh Sơn - Ninh Thuận (ĐT:0918150935)
5 85B-001.43T 19/06/2015 ô tô chở ng CD MERCEDESBENZ TT Dạy Nghề TT Lạc Hồng Ninh Thuận Xuân Hải-Ninh Hải-Ninh Thuận
6 85B-001.51T 14/06/2015 ô tô khách THACO CTY TNHH TM&VT QUÊ HƯƠNG Tân Sơn - Ninh Sơn - Ninh Thuận(ĐT:0937366839)
7 85B-001.81T 07/02/2016 ô tô khách KIA Phan Thị Huệ KP1-Thanh Sơn-Tp.PRTC-Ninh Thuận (0907.422666)
8 85B-002.09T 13/11/2015 ô tô khách TOYOTA Nguyễn Văn Hạnh KP8-Tân Sơn-Ninh Sơn-Ninh Thuận (0918.935399)
9 85B-002.15T 30/11/2015 ô tô khách KIA Lê Tấn Toàn Tấn Tài - Tp.PRTC-Ninh Thuận (0946.161012)
10 85B-002.37T 16/12/2015 ô tô khách TRANSINCO Phan Văn Lộc L.Vang 2-Q.Sơn-Ninh Sơn-Ninh Thuận (0125.9147471)
11 85B-002.42T 26/12/2015 ô tô khách UAZ Võ Đại Nghĩa Thanh Hải-Ninh Hải-Ninh Thuận
12 85B-002.66T 02/10/2015 ô tô khách MERCEDESBENZ Lại Thị Hồng Thu Kp2-Bảo An-Tp.PRTC-Ninh Thuận
13 85B-002.69T 25/12/2014 ô tô khách KIA Nguyễn Thị Bích Hằng KP8-Phước Mỹ-Tp.PRTC-Ninh Thuận (0913.646091)
14 85C-000.14T 04/11/2015 ô tô tải HYUNDAI Trấn Quốc Nhật 85C-000.14T Khu 6 - Mỹ Đông - PRTC - Ninh Thuận
15 85C-000.26T 05/04/2016 ô tô tải FUSIN Trương Văn Tân Phước Dân - Ninh Phước- Ninh Thuận. ĐT: 0918444204
16 85C-000.57T 23/03/2016 ô tô tải JINBEL Lê Hồng Triều Phước Dinh - Thuận Nam - Ninh Thuận.ĐT: 0946160439
17 85C-000.60T 16/03/2015 ô tô tải JINBEI Nguyễn Ngọc Minh Phủ Hà - TP.PRTC- Ninh Thuận(ĐT:0918783588)
18 85C-000.77T 04/05/2016 ô tô tải KIA Huỳnh Thị Liên Nhơn Sơn - Ninh Sơn - Ninh Thuận. ĐT: 0906333654
19 85C-000.95T 03/08/2015 ô tô tải SONGHUAJIANG Cty TNHH Khang Việt Phú Phủ Hà - TP.PRTC - Ninh Thuận(ĐT:0918164995)
20 85C-000.96T 28/11/2014 ô tô tải JINBEI Trịnh Quốc Hùng Hộ Hải - Ninh Hải - Ninh Thuận(ĐT:0916143921)
21 85C-000.99T 29/03/2016 ô tô tải FORD Võ Quốc Thâu Khánh Hải - Ninh Hải - Ninh Thuận(ĐT:0903712818)
22 85C-001.00T 23/03/2015 ô tô tải THACO Hàng Anh Huy Thanh Sơn - TP.PRTC - Ninh Thuận(ĐT:01233358822)
23 85C-001.10T 16/01/2016 ô tô tải SAMSUNG Lê Thị Lệ Thu Mỹ Bình - TP.PRTC - Ninh Thuận(ĐT:0918568341)
24 85C-001.29T 31/03/2016 ô tô tải VINAXUKI Nguyễn Ngọc Mai Nhơn Sơn- Ninh Sơn - Ninh Thuận. ĐT: 0989952330
25 85C-001.80T 07/03/2016 ô tô tải HYUNDAI Lê Thị Hồng Vân Phước Mỹ - PRTC - Ninh Thuận (ĐT:068.823133)
26 85C-001.85T 23/09/2014 ô tô tải KIA Nguyễn Thị Thanh Tuyết Thanh Sơn- TP PRTC- Ninh Thuận  ( ĐT: 0918560586)
27 85C-001.92T 15/05/2015 ô tô tải THACO CTCP Quảng Lý Nam Núi Chúa Vĩnh Hải- Ninh Hải- Ninh Thuận (ĐT 0918.591716)
28 85C-001.99T 10/08/2015 ô tô tải THACO CTY TNHHXD HƯNG YÊN Phủ Hà- TP PRTC- Ninh Thuận (ĐT: 0935177715)
29 85C-002.02T 17/02/2016 ô tô tải THACO Phạm Chu Mỹ Lệ Phước Dân- Ninh Phước- Ninh Thuận (ĐT:0908620670)
30 85C-002.07T 19/06/2015 ô tô tải THACO DNTN KIỀU SƠN Bảo An - PRTC - Ninh Thuận
31 85C-002.26T 02/11/2015 ô tô tải THACO Võ Đạt Khánh Hải- Ninh Hải- Ninh Thuận (ĐT: 0918374995)
32 85C-002.49T 25/01/2016 ô tô tải HYUNDAI CTY TNHH TM&DV HOÀNG VŨ Phủ Hà - TP PRTC - Ninh Thuận (ĐT :0683823334)
33 85C-002.56T 06/08/2014 ô tô tải HYUNDAI Vũ Thị Huệ Thanh Sơn - PRTC - Ninh Thuận (ĐT:068.830766)
34 85C-002.57T 22/01/2015 ô tô tải HYUNDAI Trương Thị Mỹ Linh Mỹ Sơn - Ninh Sơn - Ninh Thuận (ĐT: 0945138991)
35 85C-002.70T 19/10/2015 ô tô tải KAMAZ Cty TNHH ĐTPT Sản Xuất Hạ Long Phước Minh - Ninh Phước - Ninh Thuận(ĐT:0906.35514)
36 85C-002.83T 17/12/2015 ô tô tải KAMAZ Cty TNHH ĐTPT Sản Xuất Hạ Long Phước Minh - Ninh Phước - Ninh Thuận(ĐT:0913700527
37 85C-002.85T 04/05/2016 ô tô tải KAMAZ Cty TNHH ĐTPT Sản Xuất Hạ Long Phước Minh - Thuận Nam - Ninh Thuận(ĐT:0913700527)
38 85C-002.86T 10/12/2014 ô tô tải KAMAZ Cty TNHH ĐTPT Sản Xuất Hạ Long Phước Minh - Ninh Phước - Ninh Thuận(ĐT:0913700527
39 85C-002.89T 03/12/2015 ô tô tải HYUNDAI Xí Nghiệp XD Phú Hưng Phủ Hà - TP PRTC - NInh Thuận ( ĐT:0683.832163)
40 85C-002.94T 15/08/2015 ô tô tải THACO Cao Thiện Quang Tri Hải - Ninh Hải - Ninh Thuận. ĐT: 0933311359
41 85C-002.95T 15/03/2016 ô tô tải VINAXUKI Lê Thị Bích Phượng Phước Mỹ- TP.PRTC- Ninh Thuận. ĐT: 0988434749
42 85C-002.98T 02/03/2016 ô tô tải KIA Phan Dạ Thảo Phủ Hà - TP.PRTC - Ninh Thuận (ĐT:0915390443)
43 85C-003.09T 23/09/2014 ô tô tải JIEFANG CTY TNHH MTV CHÂU TOÀN Đô Vinh - TP PRTC - Ninh Thuận (ĐT: 0918416307)
44 85C-003.33T 18/04/2016 ô tô tải HYUNDAI Phạm Ngọc Thanh Kinh Dinh - TP. PRTC - Ninh Thuận (ĐT:0918778777)
45 85C-003.42T 27/04/2016 ô tô tải HYUNDAI Nguyễn Thị Sanh Mỹ Hương - PRTC - Ninh Thuận.ĐT: 01254079926
46 85C-003.43T 05/09/2015 ô tô tải MITSUBISHI Công ty TNHH TM & XD Thành Long Phủ Hà - PRTC - Ninh Thuận.ĐT: 0938870678
47 85C-003.46T 06/04/2015 ô tô tải KIA Khưu Đệ Nhơn Hải - Ninh Hải - Ninh Thuận (ĐT: 0947864626)
48 85C-003.55T 10/10/2014 ô tô tải HYUNDAI Trần Khánh Trúc Kinh Dinh - TP.PRTC - Ninh Thuận(0913719509)
49 85C-003.63T 17/09/2015 ô tô tải QINGQI Nguyễn Thị ánh Xuân Hải - Ninh Hải - Ninh Thuận(ĐT:0918374995)
50 85C-003.68T 29/09/2015 ô tô tải ISUZU CTY TNHH MTV TMXD THI VÂN Phủ Hà - TP PRTC - NInh Thuận (ĐT:0918374995)
51 85C-003.69T 01/06/2015 ô tô tải CD HYUNDAI Công ty TNHH Bảo Toàn Thanh sơn - TP. PRTC - Ninh Thuận.(ĐT: 068.3501135
52 85C-003.75T 25/05/2014 ô tô tải KIA Đỗ Thanh Hậu Phước Dân - Ninh Phước - Ninh Thuận
53 85C-003.81T 20/01/2016 ô tô tải KIA Nguyễn Ngọc Anh Thi Hộ Hải - Ninh Hải - Ninh Thuận(ĐT:068.3872796)
54 85C-003.89T 25/06/2015 ô tô tải KIA Võ Thành Bửu Phước Dân-Ninh Phước-Ninh Thuận(ĐT.068.864631)
55 85C-003.90T 13/08/2015 ô tô tải KIA CN Cty CP Bình Dương  ADN Ninh Thuận Thành Hải- TP. PRTC - Ninh Thuận ( ĐT: 0918072816)
56 85C-003.92T 21/03/2016 ô tô tải KIA CTY TNHH SXTM&DV MỸ LIÊN Phước Thuận - Ninh Phước -  Ninh Thuận
57 85C-004.00T 15/08/2015 ô tô tải VINAXUKI Huỳnh Trà Phương Thanh Đô Vinh - Phan Rang Tháp Chàm - Ninh Thuận . ĐT :
58 85C-004.08T 06/03/2016 ô tô tải HYUNDAI Nguyễn Nữ Thanh Trâm Đông Hải - TP.PRTC - Ninh Thuận (ĐT: 0945137699)
59 85C-004.36T 05/10/2015 ô tô tải FUSIN Nguyễn Hoài Nhân Thanh Sơn - TP PRTC - Ninh Thuận (ĐT:0918603426)
60 85C-004.51T 27/10/2014 ô tô tải VINAXUKI Doanh Nghiệp Tư Nhân TM&DV Thuận Thiên Thanh Sơn - Phan Rang - Ninh Thuận(ĐT:0948823275)
61 85C-004.57T 22/10/2015 ô tô tải THACO Nguyễn Ty Phước Vinh - Ninh Phước - Ninh Thuận ( ĐT:09782720)
62 85C-004.75T 04/04/2015 ô tô tải HYUNDAI Đinh Văn Vinh Phước Diêm -Ninh Phước - Ninh Thuận(ĐT:068.861030)
63 85C-004.78T 10/05/2016 ô tô tải FORLAND Đặng Thị Luấn Tân Sơn - Ninh Sơn - Ninh Thuận (ĐT:068.855389)
64 85C-004.81T 05/03/2016 ô tô tải VINAXUKI Phạm Thị Nghĩa Phước Dinh - Thuận Nam - Ninh Thuận. ĐT: 068382200
65 85C-005.02T 09/05/2016 ô tô tải HYUNDAI CTY TNHH TM&DV NGỌC THẠNH Kinh Dinh - Phan Rang - Ninh Thuận(ĐT:068.3820083)
66 85C-005.03T 18/12/2015 ô tô tải HYUNDAI Trương Thị Mỹ Linh Mỹ Sơn - Ninh Sơn - Ninh Thuận(ĐT.068.3853341)
67 85C-005.31T 04/05/2016 ô tô tải HYUNDAI CÔNG TY TNHH MTV DVVT DUYÊN HẢI Mỹ Hải -TP.PRTC-Ninh Thuận( Đt: 0904253283)
68 85C-005.42T 25/11/2014 ô tô tải JAC Nguyễn Thị Yến Thành Hải - TP PRTC - Ninh Thuận (ĐT:0918812646)
69 85C-005.46T 13/11/2015 ô tô tải SYM Nguyễn Thị Tường Linh Tấn Tài - TP PRTC - Ninh Thuận (ĐT:0983305525)
70 85C-005.67T 12/12/2014 ô tô tải SUZUKI CTY TNHH TMDV  ĐL THANH VƯƠNG Kinh Dinh - TP PRTC - Ninh Thuận (ĐT:0906696203)
71 85C-005.69T 09/12/2015 ô tô tải THACO Nguyễn Tấn Định Phủ Hà - TP PRTC - Ninh Thuận (ĐT:0913762038)
72 85C-005.76T 15/04/2016 ô tô tải CD KIA CTY TNHH  TM XD&SX NAM THÀNH Lợi Hải - Thuận Bắc - Ninh Thuận (ĐT:01259235309)
73 85C-005.77T 10/12/2015 ô tô tải VINAXUKI Đặng Thị Thanh Hiền Cà Ná- Thuận Nam - Ninh Thuận(ĐT:0983646095)
74 85C-005.85T 12/02/2016 ô tô tải FORLAND Trần Thị Thanh Phúc Cà Ná - Thuận Nam - Ninh Thuận (ĐT;0918890391)
75 85C-005.89T 19/03/2014 ô tô tải KIA Công ty TNHH TM và DV Thành Tài Phủ Hà - TP.PRTC-Ninh Thuận (ĐT:0947421690)
76 85C-006.24T 02/02/2016 ô tô tải VINAXUKI Phạm Thanh Huy Thanh Sơn - Phan Rang - Ninh Thuận(ĐT:0918527266)
77 85C-006.25T 21/02/2015 ô tô tải JINBEI Nguyễn Văn Mẹo Lâm Sơn-Ninh Sơn-Ninh Thuận (0917.164862)
78 85C-006.36T 20/06/2015 ô tô tải CD MAN Công ty TNHH XD TM & SX Nam Thành Ninh Thuận Lợi Hải - Thuận Bắc- Ninh Thuận
79 85C-006.50T 25/06/2014 ô tô tải HYUNDAI Võ Thị Kim Chi Phước Mỹ - TP PRTC - Ninh Thuận (ĐT;016878325570
80 85C-006.51T 09/02/2015 ô tô tải JINBEI Nguyễn Thị Thanh Thuận Đô Vinh - TP PRTC - Ninh Thuận (ĐT:0906653899)
81 85C-006.52T 11/08/2014 ô tô tải HYUNDAI Trần Văn Chiến Tấn Tài - Phan Rang - Ninh Thuận(ĐT:0918164995)
82 85C-006.56T 26/04/2016 ô tô tải NISSAN Trần Kỳ Thái Phước Nam - Thuận Nam - Ninh Thuận (ĐT:0978970000)
83 85C-006.59T 10/06/2015 ô tô đầu kéo ASIA CTCPXD Thuỷ Lợi Ninh Thuận Phước Mỹ - TP PRTC - Ninh Thuận(ĐT:0919316687)
84 85C-006.68T 27/02/2014 ô tô tải HYUNDAI Cty CP Địa Chất Khoáng Sản VN Thành Hải - TP. PRTC - Ninh Thuận. ĐT: 0918411842
85 85C-006.71T 24/02/2015 ô tô tải CUULONG CTY TNHH XDTM&DV TẤN DIỆP Thanh Sơn - TP PRTC - Ninh Thuận (ĐT:0683820572)
86 85C-006.78T 13/04/2016 ô tô tải THACO Nguyễn Thị Thu Cúc Kinh Dinh - TP.PRTC - Ninh Thuận. ĐT: 0909200818
87 85C-006.80T 06/03/2016 ô tô tải HINO Nguyễn Thị Xuân Thu Tấn Tài- TP.PRTC - Ninh Thuận. ĐT: 0913882273
88 85C-006.94T 16/04/2015 ô tô tải FORD Công ty cổ phần Mỹ Việt KQ An Hải - Ninh Phước - Ninh Thuận. ĐT: 0983119222
89 85C-007.11T 19/03/2014 ô tô tải VINAXUKI Lâm Ngọc Thành Lâm Sơn - Ninh Sơn - Ninh Thuận. ĐT: 01687025699
90 85C-007.15T 03/12/2014 ô tô tải CHIENTHANG Công ty TNHH Hoàng Long Thanh Sơn - PRTC - Ninh Thuận(ĐT.0916997998)
91 85C-007.21T 09/06/2014 ô tô tải HYUNDAI Nguyễn Thị Duy An Hộ Hải - Ninh Hải - Ninh Thuận (ĐT:0915842181)
92 85C-007.31T 24/04/2016 ô tô tải SONGHUAJIANG Lâm Quốc Sơn Phước Hậu- Ninh Phước-Ninh Thuận.ĐT: 0989182809
93 85C-007.37T 29/03/2014 ô tô tải THACO Nguyễn Thị Lang Phước Diêm- Thuận Nam- Ninh Thuận (ĐT:0935177715)
94 85C-007.79T 21/04/2016 ô tô tải KIA Lê Minh Tân Đạo Long - TP.PRTC - Ninh Thuận(ĐT;01685903803)
95 85C-008.18T 03/03/2016 ô tô tải CHIENTHANG Nguyễn Dương Tuyết Nhung Phương Cựu 1-Phương Hải-Ninh Hải- Ninh Thuận (0915598821)
96 85C-008.68T 12/08/2015 ô tô tải VINAXUKI Lê Thị Kim Loan Ninh Phước - Ninh Thuận.ĐT: 0947421690
97 85C-008.75T 29/06/2015 ô tô tải JINBEI Lê Văn Hận-1983 Cà Ná - Thuận Nam - Ninh Thuận. ĐT: 0947421888
98 85C-008.87T 07/07/2015 ô tô tải THACO Nguyễn Quang Minh - 1956 Đô Vinh - TP. PRTC - Ninh Thuận. ĐT: 0913646120
99 85C-008.97T 05/11/2015 ô tô tải THACO Huỳnh Tín Lòng Tân Sơn - Ninh Sơn - Ninh Thuận(ĐT:0987385649)
100 85C-009.54T 18/01/2014 ô tô tải KAMAZ Cty TNHH TM&XD Sơn Long Thuận Thanh Sơn - TP.PRTC - Ninh Thuận(ĐT:0908549105)
101 85C-009.59T 28/04/2016 ô tô tải KAMAZ CTY TNHH TM&XD TÂN PHÁT Phước Mỹ-Tp.PRTC-Ninh Thuận (0974.944501)
102 85C-009.61T 25/02/2016 ô tô tải VINAXUKI Trần Thị Ngọc Lý KP7-Bảo An - TP.PRTC - Ninh Thuận.ĐT:0948823275
103 85C-009.79T 19/09/2015 ô tô tải KIA CTY TNHH TM&DV TÔ NHẬT ANH Đài Sơn - TP. PRTC - Ninh Thuận.ĐT:0944363739
104 85C-009.94T 09/10/2015 ô tô tải JINBEI Nguyễn Thị Bích Trang Tấn Tài - TP.PRTC - Ninh Thuận (ĐT:0913764726)
105 85C-009.95T 13/10/2015 ô tô tải VINAXUKI Nguyễn Thị Trinh Lâm Sơn - Ninh Sơn - Ninh Thuận. ĐT:0918464365
106 85C-010.00T 07/09/2015 ô tô tải VIETTRUNG Trần Thị Trình Thanh Sơn - TP.PRTC - Ninh Thuận. ĐT:01655555155
107 85C-010.34T 15/03/2016 ô tô tải FORD XN Xây Dựng Lưỡng Bằng Phước Mỹ - Phan Rang - Ninh Thuận. Đ:01677645876
108 85C-010.58T 25/07/2014 ô tô tải HYUNDAI Cty TNHH Phương Thành Đạt Phủ Hà - TP.PRTC - Ninh Thuận (ĐT: 0908014179)
109 85C-010.63T 12/05/2016 ô tô tải THACO CTY TNHH PHI MÃ Đô Vinh - TP.PRTC - Ninh Thuận(ĐT:0909777361)
110 85C-010.78T 06/05/2014 ô tô tải HYUNDAI Lê Thị Xuân Mỹ Đạo Long - Phan Rang - Ninh Thuận
111 85C-010.80T 03/12/2014 ô tô tải KIA Thái Tấn Tân Phước Diêm - Thuận Nam- Ninh Thuận (0985.850333)
112 85C-010.97T 06/04/2016 ô tô tải JPM Công Ty TNHH Sơn Hải KP6-Phủ Hà - TP.PRTC - Ninh Thuận (01686568161)
113 85C-011.01T 24/11/2015 ô tô tải MITSUBISHI Hồ Văn Trung Kinh Dinh-TP.PRTC-Ninh Thuận.ĐT:0916.127779
114 85C-011.05T 23/10/2014 ô tô tải VEAM Lê Văn Làng Phước Diêm - Thuận Nam - Ninh Thuận.ĐT:0913646139
115 85C-011.53T 14/01/2015 ô tô tải DAIHATSU Trần Quốc Bịt Phước Dân - Ninh Phước - Ninh Thuận.ĐT: 0977664419
116 85C-011.59T 15/09/2015 ô tô tải KAMAZ Cty TNHH TM&XD Sơn Long Thuận Thanh Sơn - Phan Rang - Ninh Thuận(ĐT:0913882245)
117 85C-011.68T 23/06/2014 ô tô tải HYUNDAI Doanh Nghiệp Sản Xuất Nước Đá Đức Tín Mỹ Đông -TP.PRTC- Ninh Thuận (ĐT:0918530002)
118 85C-011.73T 08/05/2015 ô tô tải HINO Hồ Uyên Sương Phủ Hà - TP.PRTC - Ninh Thuận(ĐT:0908866875)
119 85C-011.94T 01/10/2015 ô tô tải THACO Cty TNHH TM-VT Giang Đình Phước Thuận - Ninh Phước - Ninh Thuận. ĐT: 0909855
120 85C-012.08T 14/12/2015 ô tô tải SONGHUAJIANG Nguyễn Thị Thanh Hương Nhơn Sơn - Ninh Sơn - Ninh Thuận.ĐT:01254551076
121 85C-012.10T 23/03/2015 ô tô tải HYUNDAI Phạm Thị Mỹ Nhân Mỹ Đông - TP.PRTC - Ninh Thuận(ĐT:0943953901)
122 85C-012.12T 23/12/2015 ô tô tải CUULONG Phan Thị Phương Thởi Bắc Phong - Thuận Bắc - Ninh Thuận (ĐT:0983930281)
123 85C-012.13T 27/07/2015 ô tô đầu kéo KAMAZ Cty TNHH VT Cường Thuận Tấn Tài - TP.PRTC - Ninh Thuận.ĐT: 0918111525
124 85C-012.30T 07/11/2015 ô tô tải KIA Huỳnh Đỗ Thuý Uyển Phước Mỹ-TP-PRTC-Ninh Thuận
125 85C-012.35T 08/02/2016 ô tô tải THACO Công ty TNHH TM Đầu tư và Xây dựng á Đông Đài Sơn - TP.PRTC-Ninh Thuận.ĐT:068.3825969
126 85C-012.46T 06/04/2016 ô tô tải JAC Lê Văn Thạnh Khánh Hải-Ninh Hải- Ninh Thuận
127 85C-012.53T 25/03/2015 ô tô tải VINAXUKI Trần Thị Ngọc Thảo Phước Mỹ- TP.PRTC-Ninh Thuận.ĐT: 0913827497
128 85C-012.57T 07/02/2016 ô tô tải HYUNDAI Công ty TNHH MTV khai thác và xây dựng 737 Phước Trung-Bác ái -Ninh Thuận.ĐT: 01688788588
129 85C-012.66T 11/04/2015 ô tô tải KIA Đặng Quốc Tín Phước Mỹ-TP.PRTC-Ninh Thuận.ĐT:0909176462
130 85C-012.70T 15/04/2016 ô tô tải KIA Đinh Hồng Lai Vĩnh Hải-Ninh Hải-Ninh Thuận.ĐT: 0918772216
131 85C-013.03T 04/05/2016 ô tô tải FOTON Phan Thị Hồng Thuỷ Mỹ Bình -TP.PRTC - Ninh Thuận
132 85C-013.04T 03/04/2014 ô tô tải JINBEI Trần Thị Yến Tri Hải - Ninh Hải - Ninh Thuận(ĐT:0904415381)
133 85C-013.10T 15/10/2014 ô tô tải KAMAZ Công ty TNHH  TM và  XD Sơn Long Thuận Thanh Sơn - TP.PRTC - Ninh Thuận(ĐT:0946637640)
134 85C-013.20T 04/02/2014 ô tô tải CUULONG CTY TNHH PHÚ GIA TIẾN Bảo An - TP PRTC - Ninh Thuận (ĐT:09137662623)
135 85C-013.24T 04/04/2014 ô tô tải THACO Nguyễn Định Phước Minh - Thuận Nam - Ninh Thuận
136 85C-013.33T 29/03/2014 ô tô tải HYUNDAI Phạm Chí Hiển Tấn Tài-TP.PRTC-Ninh Thuận. ĐT:0986034603
137 85C-013.38T 08/05/2016 ô tô tải SONGHUAJIANG Phạm Thơ Thanh Hải - Ninh Hải - Ninh Thuận
138 85C-013.45T 14/05/2015 ô tô tải CD KPAZ CTCP éĐầu Tư & XD Hoàng Nhân Phủ Hà - PRTC - Ninh Thuận.ĐT: 01696969248
139 85C-013.53T 31/01/2015 ô tô tải DAMCO Nguyễn Đoàn Tiến Tân Hải-Ninh Hải-Ninh Thuận.ĐT: 0973397874
140 85C-013.74T 24/04/2014 ô tô tải CUULONG Hoàng Lưu Tường Vi Tấn Tài - Phan Rang - Ninh Thuận(ĐT:0909005089)
141 85C-013.89T 17/02/2016 ô tô tải HYUNDAI Công ty TNHH MTV khai thác và xây dựng 737 Phước Trung - Bác ái-Ninh Thuận.ĐT:01688788588
142 85C-013.92T 12/04/2016 ô tô tải THACO Đặng Thị Tuyết Xuân Đô Vinh - TP.PRTC- Ninh Thuận
143 85C-014.03T 10/01/2015 ô tô tải THACO Lê Thanh Láng Đài Sơn - TP.PRTC - Ninh Thuận(ĐT:0163.9477270)
144 85C-014.11T 21/02/2015 ô tô tải KAMAZ Công ty TNHH  TM và DV  Sơn Long Thuận Thanh Sơn -TP.PRTC - Ninh Thuận.ĐT:0985195769
145 85C-014.31T 06/04/2016 ô tô tải DONGFENG CTCP ĐT&XD Hoàng Nhân Phủ Hà - PRTC - Ninh Thuận. (ĐT:0987178615)
146 85C-014.50T 20/05/2014 ô tô tải QINGQI Lê Văn Lẩu Phước Diêm-Thuận Nam- Ninh Thuận(ĐT:0913645139)
147 85C-014.60T 02/09/2015 ô tô tải CHIENTHANG Trần Văn Hải Cà Ná-Thuận Nam - Ninh Thuận(ĐT: 0975779665)
148 85C-014.64T 22/09/2015 ô tô tải QINGQI Phạm Thị Xinh KP2-Kinh Dinh-TP.PRTC-Ninh Thuận (0918824302)
149 85C-014.71T 31/07/2015 ô tô tải VINAXUKI Nguyễn Văn Chung Lâm Sơn - Ninh Sơn - Ninh Thuận
150 85C-014.79T 27/02/2016 ô tô tải HYUNDAI XN-XD Phú Hưng Phú Hà - Phan Rang - Ninh Thuận(ĐT:0683.823163)
151 85C-014.94T 20/04/2016 ô tô tải KIA Nguyễn Cao Cường Phước Hậu -Ninh Phước - Ninh Thuận
152 85C-015.02T 04/04/2014 ô tô tải HYUNDAI Nguyễn Sơn Hoàng Lạc Nghiệp 1-Cà Ná - Thuận Nam - Ninh Thuận(ĐT:0987126886)
153 85C-015.10T 08/08/2015 ô tô tải FORD Nguyễn Văn Bội -1959 KP3- Tấn Tài -PRTC - Ninh Thuận
154 85C-015.15T 12/12/2015 ô tô tải KAMAZ Công Ty CP Đầu tư và Xây dựng Hoàng Nhân Phủ Hà - TP.PRTC - Ninh Thuận(ĐT:0945670467)
155 85C-015.40T 06/12/2015 ô tô tải HYUNDAI Công tyTNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Phú Mỹ KP4-Mỹ Bình - TP.PRTC- Ninh Thuận
156 85C-015.61T 12/05/2016 ô tô tải DONGFENG Công ty CP Đầu tư & Xây dựng Hoàng Nhân Phủ Hà - TP.PRTC - Ninh Thuận.ĐT: 01286086297
157 85C-015.72T 06/11/2015 ô tô tải SYMT880 Cao Thành Long Phước Hậu - Ninh Phước - Ninh Thuận
158 85C-015.80T 04/05/2016 ô tô tải DONGFENG CTCP ĐT&XD Hoàng Nhân Phủ Hà - TP.PRTC - Ninh Thuận (0919.071662)
159 85C-016.15T 12/04/2016 ô tô tải HOANGTRA Huỳnh Kim Lanh Mông Nhuận-Phước Hữu-Ninh Phước - Ninh Thuận 
160 85C-016.27T 17/02/2016 ô tô tải CHIENTHANG DN TM&DV HÀ VŨ Khu 2 -Đài Sơn-Tp.PRTC-Ninh Thuận
161 85C-016.31T 14/04/2016 ô tô tải VINAXUKI Trần Thị Quý KP7-Đô Vinh-TP.PRTC-Ninh Thuận
162 85C-016.35T 13/10/2015 ô tô tải KIA Doanh Nghiệp TMXD Nhật Tảo Phước Dân - Ninh Phước - Ninh Thuận(ĐT:0949740356)
163 85C-016.52T 02/01/2015 ô tô tải KESDA CTY TNHH TM VÀ DVKT THUẬN PHƯỚC Kp2, Thanh Sơn, TP.PR-TC, NT
164 85C-016.60T 20/02/2015 ô tô tải ASIA Nguyễn Văn Mười Tân Sơn-Thành Hải-TP.PRTC-Ninh Thuận
165 85C-016.62T 13/04/2016 ô tô tải KIA Trần Đăng Nhân Đông Hải - TP.PRTC - Ninh Thuận(ĐT:0919030581)
166 85C-016.83T 15/04/2015 ô tô tải ASIA CTY TNHH XD&TM ĐỨC CHÍ Phủ Hà - Phan Rang - Ninh Thuận(ĐT:0913930020)
167 85C-016.97T 11/11/2014 ô tô tải JAC Nguyễn Văn Thịnh Đô Vinh - Phan Rang - Ninh Thuận(ĐT :068.823218)
168 85C-017.03T 22/01/2016 ô tô tải KIA Phạm Chí Cường Kp2, Tấn Tài, TP.PR-TC, NT
169 85C-017.23T 16/03/2016 ô tô tải CD DONGFENG CNDNTN-Xăng Dầu Sự Nghiệp 3-NT Tri Hải-Ninh Hải-Ninh Thuận(098.2779246)
170 85C-017.29T 13/04/2016 ô tô tải KIA Dương Vĩnh Lộc Kp2, Phủ Hà, TP.PR-TC, NT
171 85C-017.32T 05/04/2016 ô tô tải CHIENTHANG Phạm Minh Sơn KP6-Đạo Long-TP.PRTC - Ninh Thuận (0987597848)
172 85C-017.36T 23/03/2016 ô tô tải CD CHENGLONG Cty TNHH TM&XD Sơn Long Thuận Thanh Sơn - Tp.PRTC-Ninh Thuận
173 85C-017.37T 01/03/2016 ô tô tải HYUNDAI Huỳnh Thị Liên Nhơn Sơn-Ninh Sơn-Ninh Thuận
174 85C-017.54T 16/04/2014 ô tô tải KAMAZ Cty TNHH TM & SX Tân Sơn Hoa Cương Khánh Nhơn- Nhơn Hải- Ninh Hải- NT
175 85C-017.63T 23/12/2015 ô tô tải NISSAN Dương Thanh Bảo KP2-Phủ Hà-TP.PRTC-Ninh Thuận
176 85C-017.68T 08/12/2015 ô tô tải ISUZU Cty TNHH Sản Xuất Giống Thủy Sản Minh Phú An Hải - Ninh Phước - Ninh Thuận(0683.868868)
177 85C-017.74T 22/07/2015 ô tô tải ASIA Cty TNHH Minh Triều KP3-Đài Sơn - PRTC - Ninh Thuận.ĐT: 0919649600
178 85C-017.81T 02/04/2016 ô tô tải chuyên dùng DONGFENG DNTN Xăng Dầu Hiệp Thành Phát Lợi Hải - Thuận Bắc  - Ninh Thuận.(ĐT:0989757788)
179 85C-017.83T 10/10/2014 ô tô tải THACO Từ Thị Phượng Khu 3 - Tấn Tài - Tp.PRTC - Ninh Thuận
180 85C-017.84T 02/01/2016 ô tô tải CHIENTHANG Lê Thị Thanh Tâm Tri Hải - Ninh Hải - Ninh Thuận(ĐTa1669038086)
181 85C-018.03T 21/11/2014 ô tô tải JINBEI Đỗ Thị Diểm Vân Phước Sơn - Ninh Phước - Ninh Thuận (0168.4333921)
182 85C-018.10T 02/12/2014 ô tô tải JAC Nguyễn Trọng K4-Bảo An-TP.PRTC-Ninh Thuận (0908.883216)
183 85C-018.21T 26/12/2015 ô tô tải ISUZU Lâm Như Quỳnh Ninh Quý 2-Phước Sơn-Ninh Phước-Ninh Thuận 
184 85C-018.29T 22/04/2015 ô tô tải CUULONG CTY TNHH SX&KDTS THUẬN PHONG Khánh Hải-Ninh Hải-Ninh Thuận (0937.422537)
185 85C-018.43T 19/09/2014 ô tô tải HYUNDAI Nguyễn Thị Sanh Mỹ Hương - Phan Rang Tháp Chàm - Ninh Thuận
186 85C-018.54T 14/04/2016 ô tô tải THACO Nguyễn Quang Tùng Kp3-Đô Vinh-Tp.PRTc-Ninh Thuận (0121.2989909)
187 85C-018.59T 12/05/2016 ô tô tải SUZUKI Cty TNHH Nhà Hàng Phong Ký KP7-Kinh Dinh-Tp.PRTC-Ninh Thuận
188 85C-018.68T 02/07/2015 ô tô tải HYUNDAI DNTN DV Vận Tải Như Quỳnh Văn Hải-TP.PRTC-Ninh Thuận
189 85C-018.87T 20/04/2015 ô tô tải KIA Lưu Thế Cường Mỹ Hương - Phan Rang - Ninh Thuận.(ĐT:068.839721)
190 85C-018.94T 22/06/2015 ô tô tải CUULONG Nguyễn Thị Phưọng Kp6- Đạo Long-PRTC-NT
191 85C-018.97T 07/05/2016 ô tô tải THACO Cty TNHH Phú Gia Tiến Bảo An - PRTC - Ninh Thuận.ĐT: 0913762623
192 85C-019.09T 15/04/2016 ô tô tải THACO Nguyễn Quốc Huy An Hải-Ninh Phước - Ninh Thuận(ĐT:0985521760)
193 85C-019.23T 27/04/2016 ô tô tải FORD Nguyễn Thị Tường Vy Kp4-Phủ Hà-Tp.PRTC-Ninh Thuận
194 85C-019.26T 22/04/2015 ô tô tải HOAMAI Đặng Trung Khánh Nhơn-Nhơn Hải-Ninh Hải - Ninh Thuận(ĐT 0943.580684)
195 85C-019.34T 16/06/2015 ô tô tải HYUNDAI DNTN DVVT NHƯ QUỲNH KP2-Văn Hải-Tp.PRTC-Ninh Thuận (0902.220272)
196 85C-019.51T 02/07/2015 ô tô tải HYUNDAI DNTN DVVT NHƯ QUỲNH KP2-Văn Hải-TP.PRTC-Ninh Thuận (0902.620274)
197 85C-019.53T 02/02/2016 ô tô tải HYUNDAI Nguyễn Văn Thành Vĩnh Hy-Vĩnh Hải-Ninh Hải-Ninh Thuận (0914.004290)
198 85C-019.56T 07/12/2014 ô tô tải HYUNDAI CTY TNHH XD&TM ĐỨC CHÍ K5-Ohủ Hà - TP.PRTC-Ninh Thuận
199 85C-019.67T 15/12/2014 ô tô tải HOAMAI Phan Thị Kim Thoa K1 - Bảo An - TP.PRTC- Ninh Thuận(ĐT:0919.648739)
200 85C-019.72T 17/05/2015 ô tô tải KIA Thái Tấn Tân Cà Ná-Thuận Nam-Ninh Thuận (0985.850333)
201 85C-019.83T 07/05/2016 ô tô tải KIA Ngô Văn Hướng Kp5-Đạo Lonh - Tp.PRTC-Ninh Thuận
202 85C-019.86T 10/04/2014 ô tô tải JINBEI Võ Kim Phụng V.Phước-Phước Thuận-Ninh Phước-Ninh Thuận(0979.067859)
203 85C-019.87T 11/05/2016 ô tô tải SUZUKI Trần Thị Đan K2-Phủ Hà-TP.PRTC-Ninh Thuận
204 85C-019.89T 16/06/2015 ô tô tải KIA Nguyễn Thị Bích Liên Thanh Sơn-PhanRang-Ninh Thuận(ĐT:068.878036)
205 85C-019.98T 13/05/2016 ô tô tải THACO Phạm Chí Hiển Tấn Tài - TP.PRTC- Ninh Thuận
206 85C-020.35T 12/02/2015 ô tô tải HYUNDAI Nguyễn Phú Lạc Tiến Phước Minh-Thuận Nam - Ninh Thuận (0916.367062)
207 85C-021.00T 02/01/2015 ô tô tải HYUNDAI Nguyễn Xuân Thạnh Mỹ Sơn - Ninh Sơn  - Ninh Thuận
208 85C-021.22T 15/09/2015 ô tô tải JAC Võ Thị Qua Khánh Hải-Ninh Hải-Ninh Thuận
209 85C-021.37T 07/11/2015 ô tô tải HYUNDAI Dương Thị Lâu Phước Hải - Ninh Phước - Ninh Thuận.ĐT: 0125705757
210 85C-021.59T 19/09/2015 ô tô tải HYUNDAI Nguyễn Thị Dung KP2-Văn Hải-TP.PRTC-Ninh Thuận (0902620272)
211 85C-022.47T 13/11/2015 ô tô tải VINAXUKI Phạm Đức Huy Phước Mỹ - TP.PRTC- Ninh Thuận
212 85C-022.59T 30/10/2015 ô tô tải THACO Võ Minh Hoàng Hộ Hải - Ninh Hải - Ninh Thuận
213 85C-022.94T 07/12/2015 ô tô tải CNHTC Công Ty TNHH Trung Lợi Phát 424/14 Ngô Gia Tự-Kinh Dinh-TP.PRTC-Ninh Thuận
214 85C-023.06T 08/05/2016 ô tô tải KIA CÔNG TY TNHH SX GTS NAM MỸ Khánh Hội-Tri Hải-Ninh Hải-Ninh Thuận (0913.794646)
215 85C-023.23T 23/03/2016 ô tô tải HYUNDAI Dương Thị Đào KP2-Phủ Hà-TP.PRTC-Ninh Thuận (0919.062577)
216 85C-023.38T 15/03/2016 ô tô tải HYUNDAI Đỗ Thị Hồng Lan tân Sơn 2- Thành Hải PRTC Ninh Thuận
217 85C-024.23T 18/03/2016 ô tô tải VINAXUKI Công Ty TNHH Sơn Hải Phủ Hà-TP.PRTC-Ninh Thuận
218 85C-024.26T 31/03/2015 ô tô tải HYUNDAI Công Ty Cổ Phần Nam Châu Sơn Ninh Thuận Mỹ Hải-TP.PRTC-Ninh Thuận (0978.308390)
219 85C-024.27T 01/02/2016 ô tô tải THACO Trần Trung Tín Lương Cang 2-Nhơn Sơn-Ninh Sơn-Ninh Thuận (0985306652)
220 85C-024.44T 11/02/2016 ô tô tải THACO Hàng Lục Quang An Xuân 2-Xuân Hải-Ninh Hải-Ninh Thuận (0988814555)
221 85C-024.89T 11/03/2016 ô tô tải CD DONGFENG Công ty TNHH TM & XD Sơn Long Thuận Thanh Sơn - PRTC - Ninh Thuận. ĐT: 0984.371475
222 85C-025.05T 20/10/2015 ô tô tải DONGPHONG Từ Thị Phượng KP3-Tấn Tài-TP.PRTC-Ninh Thuận (0127.6475792)
223 85C-025.15T 01/03/2016 ô tô tải HYUNDAI Công Ty CP Nam Châu Sơn Ninh Thuận Mỹ Hải-Tp.PRTC-Ninh Thuận (0978.308390)
224 85C-025.17T 27/04/2015 ô tô tải HYUNDAI Công Ty CP Nam Châu Sơn Ninh Thuận Mỹ Hải-Tp.PRTC-Ninh Thuận (0978.308390)
225 85C-025.20T 27/04/2015 ô tô tải HYUNDAI Công Ty CP Nam Châu Sơn Ninh Thuận Mỹ Hải-Tp.PRTC-Ninh Thuận (0978308390)
226 85C-025.23T 06/05/2016 ô tô tải THACO Bùi Khắc Tiến Long Bình 2-An Hải-Ninh Phước-Ninh Thuận (0917.762023)
227 85C-025.34T 10/05/2016 ô tô tải THACO Công Ty TNHH MTV Nam Cương Thành Nam Cương-An Hải-Ninh Phước-Ninh Thuận (0913.050708)
228 85C-025.47T 19/02/2016 ô tô tải HYUNDAI Công Ty CP Nam Châu Sơn Ninh Thuận Mỹ Hải-Tp.PRTC-Ninh Thuận (0978308390)
229 85C-025.61T 22/04/2016 ô tô tải HYUNDAI Xí Nghiệp Xây Dựng Phú Hưng 120 Trần Phú-Phủ Hà-TP.PRTC-Ninh Thuận (0909000179)
230 85C-025.86T 08/05/2016 ô tô tải THACO Công Ty TNHH MTV Nam Cương Thành An Hải-Ninh Phước  - Ninh Thuận.(0913.050708)
231 85C-025.88T 14/04/2016 ô tô tải FORD Lê Văn Sớm Sơn Hải 1 - Phước Dinh-Thuận Nam-Ninh Thuận (0915.987277)
232 85C-025.89T 22/04/2016 ô tô tải HYUNDAI CÔNG TY TNHH TM&DV THẢO QUÂN Tà Lú 1-Phước Đại-Bác ái-Ninh Thuận (0988157402)
233 85C-027.56T 20/02/2016 ô tô tải KAMAZ Cty TNHH TM&XD Sơn Long Thuận Thanh Sơn - Phan Rang - Ninh Thuận(ĐT:0913882245)
234 85D-000.30T 18/12/2015 ô tô tải SUZUKI Nguyễn Hữu Dương Kp8, Thanh Sơn, TP.PR-TC,NT
235 85D-000.38T 04/05/2015 ô tô tải SSANGYONG Trần Thị út Dư Từ Tâm-Phước Hải-Ninh Phước-Ninh Thuận (0913.050708)
236 85F-0016 21/04/2016 ô tô chở ng CD TOYOTA C.Ty Cổ Phần Dược Vật Tư Y Tế Ninh Thuận Đạo Long - Phan Rang - Ninh Thuận(ĐT:068.820125)
237 85F-0069 03/05/2015 ô tô khách TOYOTA UBND Huyện Ninh Phước Phước Dân - Ninh Phước - Ninh Thuận(ĐT:068.864786)
238 85F-0081 11/09/2014 ô tô khách MAZDA Đài Phát Thanh - Truyền Hình Ninh Thuận Phước Mỹ - Phan Rang - Ninh Thuận (ĐT:068.823393)
239 85LD-000.04 02/02/2016 ô tô tải ISUZU CTY TNHH GIỐNG THUỶ SẢN GROBEST VN An Hải - Ninh Phước - Ninh Thuận (ĐT:0916637998)
240 85LD-000.05 02/02/2016 ô tô tải ISUZU CÔNG TY TNHH GIỐNG THUỶ SẢN GROBEST VN An Hải - Ninh Phước - Ninh Thuận
241 85LD-000.13 15/06/2015 ô tô tải THACO Cty CPQL Nam Núi Chúa Vĩnh Hải - Ninh Hải- Ninh Thuận. ĐT: 0908230589
242 85N-0305 21/03/2015 ô tô khách TOYOTA Bưu Điện Tỉnh Ninh Thuận Thanh Sơn - Phan Rang - Ninh Thuận(ĐT:0913646001)
243 85N-0432 29/12/2015 ô tô khách MERCEDESBENZ Tô Văn Hanh Phước Mỹ - PRTC - Ninh Thuận (ĐT: 068.3822602)
244 85N-0457 29/03/2016 ô tô khách MERCEDES Phan Kỳ Ba Khu 6 - Phủ Hà - PRTC - Ninh Thuận
245 85N-0537 29/04/2014 ô tô khách TRANSINCO15 Trần Ngọc Hùng Phủ Hà - Phan Rang - Ninh Thuận(ĐT:0989.182815)
246 85N-0671 10/01/2014 ô tô khách TRANSINCOBAHAI Cty TNHH Vận Tải Lộc Phát Thành Hải - Phan Rang - Ninh Thuận(ĐT:068.3832879)
247 85N-0678 15/01/2016 ô tô khách MERCEDES Trương Quốc Bảo Đô Vinh - Phan Rang - Ninh Thuận(ĐT:0918354733)
248 85N-0742 14/10/2014 ô tô khách FORD Dương Thị Lệ Bảo An - PRTC - Ninh Thuận. ĐT: 0683888309
249 85N-0795 14/04/2016 ô tô khách COMTRANCO CN Cty TNHH Thông Thuận Tại NT Thanh Sơn - PRTC - Ninh Thuận. ĐT: 0918214079
250 85P-0009 21/01/2016 ô tô con MITSUBISHI Ban Tổ Chức Tỉnh ủy Ninh Thuận Mỹ Hương - Phan Rang - Ninh thuận(ĐT:068.836585)
251 85P-0039 25/06/2015 ô tô con MAZDA BQL RỪNG PH KRÔNG PHA Lâm Sơn - Ninh Sơn - Ninh Thuận(ĐT:0989626310)
252 85P-0061 09/02/2016 ô tô con MITSUBISHI Bưu Điện Tỉnh Ninh thuận Thanh Sơn-Phan Rang-Ninh Thuận(ĐT:068.834503)
253 85P-0175 18/02/2015 ô tô con MEKONG Trạm Da Liễu Ninh Thuận Phan Rang - Ninh Thuận(ĐT.068.823206)
254 85P-0210 11/02/2016 ô tô chở người CD HYUNDAI Trạm Sốt Rét Tỉnh Ninh Thuận Thanh Sơn - Phan Rang - Ninh Thuận(ĐT:068.823071)
255 85P-0223 27/04/2016 ô tô chở người CD ISUZU Trung Tâm Y Tế Huyện Ninh Sơn Quảng Sơn - Ninh Sơn - Ninh Thuận
256 85P-0266 16/09/2014 ô tô con TOYOTA Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tỉnh Ninh Thuận Phước Mỹ - Phan Rang - Ninh Thuận(ĐT:0983.353453)
257 85P-0275 31/01/2016 ô tô con TOYOTA Chi Cục Nuôi Trồng Thuỷ Sản Mỹ Hải - Phan Rang - Ninh Thuận(ĐT:0913874837)
258 85P-0277 22/09/2015 ô tô con SSANGYONGMUSSO Văn phòng huyện ủy Ninh Phước Phước Dân - Ninh Phước - Ninh Thuận(068.864580)
259 85P-0296 08/09/2015 ô tô con TOYOTA Bộ Chỉ Huy Bộ Đội Biên Phòng Tỉnh Ninh Thuận Đài Sơn-TP.PRTC-Ninh Thuận
260 85P-0325 09/05/2016 ô tô chở người CD TOYOTA Ban Quản Lý Dự án CL&SD DV SKSS Ninh Thuận Kinh Dinh - Phan Rang - Ninh Thuận
261 85P-0328 09/02/2016 ô tô con MITSUBISHI Chi Cục Thuế Bác ái Phước Đại - Bác ái - Ninh Thuận
262 85P-1819 06/05/2016 ô tô con FORD Bộ Chỉ Huy Quân Sự Tỉnh Ninh Thuận Phước Mỹ- Tp.PRTC- Ninh Thuận
263 85R-000.04T 10/06/2015 Sơ mi rơ moóc ROMOOE CTCPXD Thuỷ Lợi Ninh Thuận Phước Mỹ- TP PRTC- Ninh Thuận (ĐT:0919316687)
264 85R-000.27T 22/08/2015 Sơ mi rơ moóc KRNG CTCP ĐT&XD Hoàng Nhân Phủ Hà - PRTC - Ninh Thuận.ĐT: 01673246147
265 85R-0058 16/09/2014 Sơ mi rơ moóc TUDONG Cty CP Xây Dựng Ninh Thuận Thanh Sơn - Phan Rang - Ninh Thuận(ĐT:01688914893)
266 85T-0086 23/10/2014 ô tô tải HYUNDAI Nguyễn Thị Vàng Hộ Hải- Ninh Hải- Ninh Thuận(ĐT:068.871063)
267 85T-0187 14/11/2014 ô tô tải HYUNDAI Nguyễn Thị Hải Phước Dinh - Ninh Phước -Ninh thuận(ĐT:068.869277)
268 85T-0234 10/06/2015 ô tô tải KIA Ngô Thị Mỹ Dung Phủ Hà - PRTC - Ninh Thuận (ĐT: 0913181002)
269 85T-0276 14/07/2014 ô tô tải KIA Hồ Thị kim Chi Mỹ Hương - Phan Rang - Ninh Thuận(ĐT:068.822622)
270 85T-0409 16/10/2014 ô tô tải KIA Võ Thành Viên Đông Hải - Phan Rang- Ninh Thuận(ĐT.0903325458)
271 85T-0437 02/10/2014 ô tô tải HYUNDAI Lê Văn Tòng Nhơn Sơn - Ninh Sơn- Ninh Thuận(ĐT:068.889301)
272 85T-0455 04/03/2014 ô tô tải HYUNDAI Cty TNHH TM&XD Sơn Long Thuận Thanh Sơn - Phan Rang - Ninh Thuận(ĐT:0932293287)
273 85T-0576 06/06/2014 ô tô tải KIA Trương Công Ngọc Quang Bảo An - Phan Rang - Ninh Thuận(ĐT.068.888886)
274 85T-0589 24/04/2016 ô tô tải KIA Lê Thị Tân Lan Mỹ Hương - Phan Rang - Ninh Thuận.ĐT: 0913882273
275 85T-0610 22/04/2016 ô tô tải HYUNDAI Trương Thị Mỹ Liên Bảo An - Phan Rang - Ninh Thuận(ĐT:068.888332)
276 85T-0755 22/07/2014 ô tô tải HYUNDAI CTY TNHH TM VÀ XD TUẤN ANH Bảo An - Phan Rang - Ninh Thuận
277 85T-0779 27/02/2014 ô tô tải KIA Nguyễn Thị Cảnh Phước Dân - Ninh Phước - Ninh Thuận(ĐT:01699696040
278 85T-0800 05/09/2014 ô tô tải HYUNDAI Lê Thị Nhung Mỹ Hải -PhanRang-Ninh Thuận
279 85T-0835 15/10/2014 ô tô tải HYUNDAI Trần Thị Thanh Hiếu Phủ Hà - Phan Rang - Ninh Thuận(ĐT:068.823109)
280 85T-0920 06/02/2015 ô tô tải KAMAZ CTY TNHHTM&XD SƠN LONG THUẬN Thanh Sơn - Phan Rang- Ninh Thuận(ĐT:0913882245)
281 85T-0938 19/03/2014 ô tô tải HYUNDAI Phạm Hoàng Khanh Phủ Hà - PhanRang - Ninh Thuận (ĐT:068.888935).
282 85T-0941 17/06/2014 ô tô tải HYUNDAI Ngô Thị Hà Mỹ Hải - Phan Rang - Ninh Thuận(ĐT:068.895106)
283 85T-0965 09/11/2015 ô tô tải HYUNDAI Trần Văn Xin Thành Hải - Phan Rang - Ninh Thuận(0906.472765)
284 85T-1056 04/02/2015 ô tô tải KIA Võ Văn Quang Đông Hải - Phan Rang - Ninh Thuận(ĐT:068.879050)
285 85T-1176 29/01/2016 ô tô tải HYUNDAI Phạm Ngọc Tân Phước Mỹ - Phan Rang - Ninh Thuận(ĐT:068.241648)
286 85T-1202 22/11/2015 ô tô tải SAMSUNG Nguyễn Thị Trường Giang Tấn Tài - Phan Rang - Ninh Thuận(ĐT:068.824706)
287 85T-1231 02/02/2015 ô tô tải HYUNDAI Cty TNHH Bảo Toàn Thanh Sơn - Phan Rang-Ninh Thuận(ĐT:068.820620)
288 85T-1233 02/03/2016 ô tô tải FORD Doanh Nghiệp SX&TM Minh Trung Tri Hải - Ninh Hải - Ninh Thuận(ĐT:0905125253)
289 85T-1246 29/12/2014 ô tô tải chuyên dùng HINOFC114SATCTL Cty CP DV & Đầu tư PT Việt Ninh KP2 - Mỹ Bình - Phan Rang - Ninh Thuận
290 85T-1267 19/08/2015 ô tô tải HYUNDAI Nguyễn Thị Quạ Phước Diêm-Ninh Phước-Ninh Thuận(ĐT.068.861960)
291 85T-1282 07/08/2015 ô tô tải HYUNDAI CÔNG TY TNHH XD TM SX NAM THÀNH Lợi Hải - Thuận Bắc- Ninh Thuận(ĐT:01259235309)
292 85T-1303 23/09/2014 ô tô tải HYUNDAI Hồ Khánh Dũng Mỹ Hương - Phan Rang - Ninh Thuận.ĐT :0918217840
293 85T-1321 05/07/2014 ô tô tải HYUNDAI Nguyễn Thị Lai Phước Diêm - Ninh Phước - Ninh Thuận(ĐT:0978343217
294 85T-1383 03/05/2014 ô tô tải KIA Ngô Đức Thanh Đạo Long - Phan Rang - Ninh Thuận(ĐT:068.820077)
295 85T-1399 18/04/2016 ô tô tải MITSUBISHI Lê Minh TRung Đạo Long - Phan Rang - Ninh Thuận.ĐT: 0913882273
296 85T-1420 22/01/2016 ô tô tải KAMAZ Đặng Quang Vinh Mỹ Hương - Phan Rang - Ninh Thuận(ĐT:068.823194,92
297 85T-1428 05/04/2015 ô tô tải KIA Phạm Ngọc Vạn Phủ Hà -Phan Rang - Ninh Thuận(ĐT:068.820923)
298 85T-1488 05/01/2014 ô tô tải HOAMAI LÊ THỊ MỸ Mỹ Hải - Phan Rang - Ninh Thuận(ĐT:068.3920849)
299 85T-1493 17/06/2014 ô tô tải LIFAN Song Chui Hồng Lương Sơn - Ninh Sơn - Ninh Thuận(ĐT:0919697087)
300 85T-1509 16/03/2016 ô tô tải KIA Trần Thị Bích Thúy Phước Dân - Ninh Phước - Ninh Thuận(ĐT:0918560586)
301 85T-1523 12/04/2016 ô tô tải KIA Ngô Thị Mỹ Dung Phủ Hà - TP.PRTC - Ninh Thuận
302 85T-1528 16/04/2016 ô tô tải KAMAZ Doanh Nghiệp TN Thuận Minh Mỹ Hương - Phan Rang - Ninh Thuận(ĐT:068.823194)
303 85T-1552 15/07/2014 ô tô tải LIFAN Võ Đình Nam Tân Sơn - Ninh Sơn - Ninh Thuận(ĐT:068.854414)
304 85T-1558 14/11/2015 ô tô tải HOAMAI Lê Lương Hồng Tri Hải -  Ninh Hải - Ninh Thuận(ĐT:0913178289)
305 85T-1564 14/05/2014 ô tô tải KAMAZ Xí Nghiệp XD Phú Hưng Phủ Hà-Phan Rang-Ninh Thuận
306 85T-1601 06/04/2014 ô tô tải KAMAZ CTY TNHH TM&XD TÂN PHÁT Phước Mỹ - Phan Rang -Ninh Thuận(ĐT:0908773817)
307 85T-1610 10/01/2014 ô tô tải QINGQI Phạm Văn Bình Văn Hải - Phan Rang - Ninh Thuận(ĐT:068.3890031)
308 85T-1616 05/02/2014 ô tô tải QINGQI Trần Thanh Tâm Phước Dân - Ninh Phước - Ninh Thuận(ĐT:0918043254)
309 85T-1619 29/05/2014 ô tô tải KAMAZ Xí Nghiệp XD Phú Hưng Phủ Hà-Phan Rang-Ninh Thuận(ĐT:068.823163)
310 85T-1621 21/02/2015 ô tô tải CHIENTHANG Nguyễn Thành Rân Nhơn Hải - Ninh Hải - Ninh Thuận(ĐT:0918328775)
311 85T-1624 12/04/2016 ô tô tải HOAMAI Diệp Thị Tuyết Loan Hộ Hải - Ninh Hải - Ninh Thuận(ĐT:0949217043)
312 85T-1632 12/04/2016 ô tô tải CHIENTHANG Lê Thị Kim Tươi Hộ Hải- Ninh Hải - Ninh Thuận(ĐT:068.871050,098734
313 85T-1635 13/04/2016 ô tô tải HYUNDAI Phạm Văn Hoà Phủ Hà-Phan Rang-Ninh Thuận(ĐT:0909980044)
314 85T-1676 12/08/2015 ô tô tải SAMSUNG Cty TNHH Điện Tử  Điện Máy Trung Thịnh Kinh Dinh - Phan Rang - Ninh Thuận(ĐT.0903358362)
315 85T-1685 22/04/2014 ô tô tải QINGQI Doanh Nghiệp SXTM&DV Hải Việt Tri Hải-Ninh Hải-Ninh Thuận(ĐT.068.836736)
316 85T-1709 01/01/2016 ô tô đầu kéo HYUNDAI Cty TNHH XD Thuận Nguyên Tấn Tài-Phan Rang-Ninh Thuận(ĐT.068.820236)
317 85T-1801 24/12/2015 ô tô tải JAC Đặng Văn út Phước Diêm - Ninh Phước -Ninh Thuận(ĐT:068.830766,
318 85T-1809 06/11/2014 ô tô tải HYUNDAI Nguyễn Thị Lai Phước Diêm - Ninh Phước - Ninh Thuận(ĐT:0987343217
319 85T-1816 06/04/2015 ô tô tải JINBEI Nguyễn Thị Châu Phước Dân - Ninh Phước - Ninh Thuận(ĐT:01695100069
320 85T-1854 27/02/2016 ô tô tải VIETHA Lê Thị Liên Phước Diêm - Ninh Phước - Ninh Thuận(ĐT:068.861289
321 85T-1884 03/06/2014 ô tô tải QINGQI Trương Thị Phụng Xuân Hải - Ninh Hải - Ninh Thuận
322 85T-1925 09/10/2014 ô tô tải HOAMAI Nguyễn Đình Thuận Đông Hải - TP.PRTC - Ninh Thuận(ĐT:01696849353)
323 85T-1938 16/01/2016 ô tô tải SUZUKI Bưu Điện Tỉnh Ninh Thuận Thanh Sơn - Phan Rang - Ninh Thuận
324 85T-1959 03/09/2014 ô tô tải FORLAND Nguyễn Thanh Xuân Quảng Sơn - Ninh Sơn - Ninh Thuận(ĐT:063.662899)
325 85T-1968 01/05/2016 ô tô tải CHIENTHANG Xí Nghiệp Xây Dựng Phượng Hoàng Phước Mỹ - Phan Rang - Ninh Thuận
326 85T-1975 12/05/2016 ô tô tải QINGQI Trần Thị Lệ Hằng Tân Hải - Ninh Hải - Ninh Thuận
327 85T-2004 23/08/2014 ô tô tải ZIL Trần Huệ Tân Sơn - Ninh Sơn - Ninh Thuận.ĐT:068854462
328 85T-2029 30/09/2015 ô tô tải GIAIPHONG CTY TNHH TM & DV TOÀN THỊNH Thanh Sơn - Phan Rang - Ninh Thuận.ĐT:068.823218
329 85T-2049 12/08/2015 ô tô tải JINBEI Nguyễn Hữu Kiệt Phước Dân - Ninh Phước - Ninh Thuận(ĐT:0984941449)
330 85T-2051 15/07/2014 ô tô tải ZIL Trần Huệ Tân Sơn - Ninh Sơn - Ninh Thuận(ĐT:0913.954108)
331 85T-2053 01/04/2015 ô tô tải QINGQI Đỗ Văn Thắng Bảo An - Phan Rang - Ninh Thuận(ĐT:0918.164995)
332 85T-2125 28/03/2016 ô tô tải FAW Cty CP Xuất Khẩu Nông Sản Ninh Thuận Đô Vinh - Phan Rang - Ninh Thuận(ĐT: 0913.646184)
333 85T-2126 14/03/2015 ô tô tải FAW Cty CP Xuất Khẩu Nông Sản Ninh Thuận Đô Vinh - Phan Rang - Ninh Thuận(ĐT:0918216450)
334 85T-2134 30/01/2016 ô tô chuyên dùng FREIGHTLINER Công Ty Điện Lực Ninh Thuận Khu 1 - Mỹ Hải - PRTC - Ninh Thuận
335 85T-2137 13/03/2016 ô tô tải JINBEI C/Ty TNHH-TM&DV Phượng Định Kinh Dinh-Phan Rang-Ninh Thuận
336 85T-2165 19/02/2016 ô tô tải JINBEI Đỗ Thị Hoà Phước Diêm - Thuận Nam - Ninh Thuận(ĐT:0988219303)
337 85T-2179 13/10/2015 ô tô tải KIA Lê Thị Nông Nhơn Hải - Ninh Hải  - Ninh Thuận
338 85T-2190 11/04/2016 ô tô tải JAC Đặng Thị Thanh Hiền Phước Diêm-Thuận Nam - NinhThuận
339 85T-2208 24/11/2015 ô tô tải THACO CTY TNHH TMXD NAM BÌNH Hộ Hải - Ninh Hải - Ninh Thuận(ĐT:068.823218)
340 85T-2220 18/11/2014 ô tô tải ASIA Trần Kim Hùng Phủ Hà - Phan Rang - Ninh Thuận(ĐT:0908.190013)
341 85T-2226 02/02/2016 ô tô tải HOAMAI Trương Tấn Lâm Lợi Hải - Thuận Bắc - Ninh Thuận. ĐT:0939278172
342 85T-2245 18/09/2014 ô tô tải DONGPHONG CTY TNHH XD & TV TK THÁI HOÀNG Thanh Sơn - TP.PRTC- Ninh Thuận.ĐT:01687712940
343 85T-2261 20/03/2016 ô tô tải CHIENTHANG Dương Thị Mỹ Vân Đài Sơn - Phan Rang - Ninh Thuận(ĐT:0918.164995)
344 85T-2264 02/10/2015 ô tô tải KIA Nguyễn Văn Cư Đông Hải - Phan Rang - Ninh Thuận(ĐT:068.895896)
345 85T-2299 25/01/2016 ô tô tải NISSAN Lê Minh Sơn Mỹ Hương - Phan Rang - Ninh Thuận(ĐT:0919.882273)
346 85T-2300 23/10/2015 ô tô tải JINBEI Huỳnh Thị Lệ Hồng An Hải - Ninh Phước - Ninh Thuận(ĐT:0918951083)
347 85T-2309 18/02/2015 ô tô tải QINGQI Lê Phú Thuận Nhơn Hải - Ninh Hải - Ninh Thuận(ĐT:068.836736)
348 85T-2324 19/03/2016 ô tô tải CHIENTHANG Phan Văn Phúc Đài Sơn - Phan Rang - Ninh Thuận(ĐT:0918164995)
349 85T-2327 28/02/2016 ô tô tải THACO Vũ Thế Huy Phước Minh - Ninh Phước - Ninh Thuận(ĐT:0918.16499
350 85T-2332 17/12/2015 ô tô tải QINGQI Trương Thị Thanh Thảo Tấn Tài - Phan Rang - Ninh Thuận(ĐT:068.836736)
351 85T-2334 30/10/2014 ô tô tải QINGQI Xí Nghiệp TM Ngọc Mai Khánh Hải - Ninh Hải - Ninh Thuận(ĐT:0918.164995)
352 85T-2341 19/01/2015 ô tô tải QINGQI XN TM NGỌC MAI Tri Hải - Ninh Hải - Ninh Thuận.
353 85T-2349 17/07/2014 ô tô tải chuyên dùng HYUNDAI Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Trung Tín Phước Diêm - Ninh Phước - Ninh Thuận(ĐT:068.761949
354 85T-2375 23/09/2014 ô tô tải VINAXUKI Phan Thị Hồng Thủy Mỹ Hải - PRTC - Ninh Thuận.
355 85T-2378 01/10/2014 ô tô tải HOAMAI Trần Thị Bích Kiều Hộ Hải - Ninh Hải - Ninh Thuận
356 85T-2384 25/06/2014 ô tô tải THACO Trần Thị Mẽ Phước Diêm - Ninh Phước - Ninh Thuận
357 85T-2417 17/02/2015 ô tô tải JAC Hồ Ngọc Tuấn Thanh Sơn - PRTC - Ninh Thuận
358 85T-2439 25/05/2015 ô tô đầu kéo SSANGYONG Công Ty TNHH XD&TM Quảng Phát La Vang - Quảng Sơn - Ninh Sơn - Ninh Thuận(ĐT:068.3850769)
359 85T-2455 26/03/2015 ô tô tải JINBEI Phương Thị Hiệp Phước Dân - Ninh Phước - Ninh Thuận(ĐT:01685194423
360 85T-2460 17/03/2016 ô tô tải JINBEI Phan Quốc Tuấn Quảng Sơn - Ninh Sơn - Ninh Thuận.ĐT:0919061349
361 85T-2475 14/08/2014 ô tô đầu kéo KAMAZ Nguyễn Văn Lợi Khánh Hải - Ninh Hải - Ninh Thuận(ĐT:0913686718)
362 85T-2493 10/03/2016 ô tô tải THACO Hồ Thị Thùy Dung Quảng Sơn - Ninh Sơn - Ninh Thuận .ĐT: 068823218
363 85T-2510 28/07/2014 ô tô tải FUSIN Diệp Thị Thanh Vân Lâm Sơn - Ninh Sơn - Ninh Thuận.ĐT: 0919419272
364 85T-2516 15/07/2014 ô tô tải ASIA Lê Thành Dũng Hộ Hải - Ninh Hải - Ninh Thuận(ĐT:0918560586)
365 85T-2518 07/06/2014 ô tô tải HYUNDAI Trần Thành Trí Phủ Hà - Phan Rang - Ninh Thuận(ĐT:0982200274)
366 85T-2535 24/10/2014 ô tô tải DAMSAN CTY TNHH SX&TM NINH HÒA Mỹ Hải - Phan Rang - Ninh Thuận(ĐT:0913162557)
367 85T-2554 10/03/2016 ô tô tải JINBEI Đỗ Thị Hòa Phước Diêm - Ninh Phước - Ninh Thuận(ĐT:0945137112
368 85T-2565 17/03/2016 ô tô tải THACO Nguyễn Thị Sơn Tri Hải - Ninh Hải - Ninh Thuận(ĐT:09188935037)
369 85T-2587 08/01/2015 ô tô tải ISUZU Viễn Thông Ninh Thuận Mỹ Hương - Phan Rang - Ninh Thuận(ĐT:0918.772213)
370 85T-2600 23/02/2016 ô tô tải FORD CTY TNHH XD&KT CBLS SÔNG TRÀ Nhơn Sơn - Ninh Sơn - Ninh Thuận
371 85T-2604 03/10/2014 ô tô tải ASIA CTY TNHH TM&XD NAM BÌNH Hộ Hải - Ninh Hải - Ninh Thuận(ĐT:0908363555)
372 85T-2605 23/07/2015 ô tô tải KIA CN DNTN Xăng Dầu Sự Nghiệp Tri Hải - Ninh Hải - Ninh Thuận(ĐT:0913498428)
373 85T-2614 18/02/2016 ô tô tải HYUNDAI Trần Thị Hường Mỹ Hương - Phan Rang - Ninh Thuận(ĐT:0918442359)
374 85T-2616 18/12/2015 ô tô tải KIA Hoàng Văn Quảng Tri  Hải - Ninh Hải - Ninh Thuận(ĐT:0907358225)
375 85T-2625 26/03/2015 ô tô tải DONGFENG Xí Nghiệp Xây Dựng Lưỡng Bằng Phước Mỹ - Phan Rang - Ninh Thuận(ĐT:068.3824190)
376 85T-2627 24/04/2015 ô tô tải DONGFENG Xí Nghiệp Xây Dựng Lưỡng Bằng Phước Mỹ - Phan Rang - Ninh Thuận(ĐT:068.3824190)
377 85T-2637 01/03/2016 ô tô tải DONGFENG Xí Nghiệp Xây Dựng Lưỡng Bằng Phước Mỹ - Phan Rang - Ninh Thuận(ĐT:068.3824190)
378 85T-2662 11/05/2016 ô tô tải CHIENTHANG Cty TNHH TM&XD Thuận Phước Quảng Sơn - Ninh Sơn - Ninh Thuận(ĐT:0945137112)
379 85T-2676 27/01/2016 ô tô tải FORD Cty TNHH Quang Lộc Công Hải - Thuận Bắc - Ninh Thuận.ĐT: 0918772047
380 85T-2680 27/02/2015 ô tô tải CHIENTHANG DNTN Phú Sơn Bình Phước Bình - Bác ái - Ninh Thuận.ĐT:
381 85T-2686 02/04/2016 ô tô tải CHIENTHANG Trần Thị Mỹ Linh Phước Hữu - Ninh Phước - Ninh Thuận.
382 85T-2701 06/11/2015 ô tô tải HYUNDAI Nguyễn Thị Thanh Lợi Thành hải - PRTC - Ninh Thuận
383 85T-2709 18/03/2016 ô tô tải TRUONGGIANG Đòan Ngọc Thanh Phước Mỹ - PRTC - Ninh Thuận.
384 85T-2713 21/12/2014 ô tô tải HYUNDAI C.ty CP Xuất khẩu Nông Sản Ninh Thuận. Đô Vinh - Phan Rang - Ninh Thuận. Đ T : 0918825991
385 85T-2716 26/08/2014 ô tô tải ASIA CTY TNHH TM & XD NAM BÌNH Hộ Hải - Ninh Hải - Ninh Thuận
386 85T-2733 19/01/2016 ô tô tải KIA Cty TNHH Nhựa Đức Thành Hưng Kinh Dinh- PRTC - Ninh Thuận.ĐT: 0915842857
387 85T-2760 05/04/2016 ô tô tải JINBEI Nguyễn Ngọc Tân Mỹ Sơn - Ninh Sơn - Ninh Thuận(ĐT:0917441311)
388 85T-2764 26/04/2016 ô tô tải SONGHUAJIANG Đường Đình Cương Đô Vinh - PRTC - Ninh Thuận.ĐT: 0683822008
389 85T-2774 13/05/2016 ô tô tải CHIENTHANG Từ Xuân Nhân Đài Sơn - Phan Rang - Ninh Thuận(ĐT:0919649157)
390 85T-2846 11/04/2016 ô tô tải HYUNDAI Cty TNHH XD&TM Hướng Dương Mỹ Bình - Phan Rang - Ninh Thuận(ĐT:0913762623)
391 85T-2881 02/07/2015 ô tô tải THACO Phạm Thị Xinh Kinh Dinh - PRTC - Ninh Thuận.ĐT: 01675588875
392 85T-2914 07/04/2015 ô tô tải VINAXUKI Lê Văn Nhân An Hải - Ninh Phước - Ninh Thuận.ĐT: 0913723124
393 85T-2967 06/03/2016 ô tô tải DONGFENG Xí Nghiệp XD Lưỡng Bằng Phước Mỹ - PRTC - Ninh Thuận.ĐT: 0683833350
394 85T-2976 13/04/2016 ô tô tải CHIENTHANG Hứa Thị Kiều Hoa Phước Vinh - Ninh Phước - Ninh Thuận.
395 85T-2983 03/11/2015 ô tô tải DONGFENG Xí Nghiệp XD Lưỡng Bằng Phước Mỹ - PRTC - Ninh Thuận.ĐT: 0683833350
396 85T-2996 21/04/2014 ô tô tải HYUNDAI Trần Công tâm Phước Diêm - Ninh Phước - Ninh Thuận.ĐT:
397 85T-3016 28/11/2014 ô tô tải VINAXUKI CTY TNHH VLXD TÂN VIỆT HƯNG Hộ Hải - Ninh Hải - Ninh Thuận.ĐT: 0949434202
398 85T-3020 01/12/2015 ô tô tải THACO Lê Quý Sơn Phước Đại - Bác ái - Ninh Thuận.ĐT:01688785515
399 85T-3032 18/11/2015 ô tô tải CHIENTHANG Phạm Bá Thanh Phương Hải - Ninh Hải - Ninh Thuận. ĐT: 0918164995
400 85T-3058 25/04/2016 ô tô tải JINBEI Nguyễn Ngọc Kỳ Quảng Sơn - Ninh Sơn - Ninh Thuận.
401 85T-3086 29/03/2016 ô tô tải THACO Cty CP Muối Ninh Thuận. Phước Mỹ - PRTC - Ninh Thuận.ĐT: 0918458630
402 85T-3088 11/09/2014 ô tô tải KESDA Lê Văn Làng Phước Diêm - Ninh Phước - Ninh Thuận.ĐT: 068383673
403 85T-3133 03/12/2015 ô tô tải THACO Phan Thị Cúc Đô Vinh - PRTC - Ninh Thuận.ĐT: 0919648169
404 85T-3138 19/10/2015 ô tô tải JINBEI Lê Quốc Hải Công Hải - Thuận Bắc - Ninh Thuận.ĐT: 0913899007
405 85T-3155 11/05/2015 ô tô tải KIA Lê Văn Phong Phước Hải - Ninh Phước - Ninh Thuận.ĐT: 0683834147
406 85T-3169 04/12/2015 ô tô tải VINAXUKI Lê Thị Hoa An Hải - Ninh Phước - Ninh Thuận. ĐT: 0902725920
407 85T-3203 01/12/2015 ô tô tải VIETHA DNTN Duy Phương Thanh Sơn - PRTC - Ninh Thuận
408 85T-3214 29/01/2016 ô tô tải JAC Dương Thanh Hiếu Phương Hải - Ninh Hải - Ninh Thuận(ĐT:0972496063)
409 85T-3217 14/12/2015 ô tô tải CHIENTHANG Lương Thế Phát Tân Sơn - Ninh Sơn - Ninh Thuận(ĐT:0985789409)
410 85T-3219 25/01/2016 ô tô tải THACO CTY TNHH TM & XD TÂN PHÁT Phước Mỹ - PRTC - Ninh Thuận.ĐT:
411 85T-3224 21/01/2016 ô tô tải DONGPHONG CTY TNHH XD&TVTK THÁI HOÀNG Phước Mỹ - Phan Rang - Ninh Thuận
412 85T-3245 08/01/2016 ô tô tải THACO CTY TNHH TM&XD TUẤN ANH Bảo An - Phan Rang - Ninh Thuận(ĐT:0989756192)
413 85T-3270 01/03/2016 ô tô tải DONGFENG XN Xây Dựng Lưỡng Bằng Phước Mỹ - PRTC - Ninh Thuận. ĐT: 0988434601
414 85T-3271 10/11/2015 ô tô tải DONGFENG Cty CP XD Thủy Lợi Ninh Thuận Phước Mỹ - Phan Rang - Ninh Thuận
415 85T-3275 25/06/2015 ô tô tải SYMT880 CTY TNHH HUY AN Thanh Sơn - TP.PRTC - Ninh Thuận(ĐT:0903635186)
416 85T-3293 21/03/2015 ô tô tải HYUNDAI Dương Thị Hồng Hà An Hải - Ninh Phước - Ninh Thuận(ĐT:0943404446)
417 85T-3299 09/04/2016 ô tô tải DONGFENG XN Xây Dựng Lưỡng Bằng Phước Mỹ - PRTC - Ninh Thuận. ĐT: 0988434601
418 85T-3305 03/05/2016 ô tô tải HYUNDAI CTY TNHH 1TV DL- VT MƯỜI ANH Tấn Tài - PRTC - Ninh Thuận.ĐT: 0913825756
419 85T-3310 13/01/2016 ô tô tải DONGFENG XN Xây Dựng Lưỡng Bằng Phước Mỹ - PRTC - Ninh Thuận.ĐT: 0984371475
420 85T-3351 03/06/2015 ô tô tải ASIA Cty TNHH Khai Thác Khoáng Sản & Xây Dựng Trân Trân Thanh Sơn - PRTC - Ninh Thuận.ĐT:01658599631
421 85T-3379 14/08/2015 ô tô tải HYUNDAI Lê Thị Tong Phước Dân - Ninh Phước - Ninh Thuận.ĐT: 0918071129
422 85T-3390 13/05/2015 ô tô tải THACO Phan Quang Huy Thanh Sơn - TP.PRTC - Ninh Thuận
423 85T-3403 22/11/2014 ô tô tải JINBEI Nguyễn Hoàng Phong Đài Sơn - PRTC - Ninh Thuận. ĐT: 0918043467
424 85T-3419 07/03/2016 ô tô tải KIA CTY TNHH TM DUY ANH Đô Vinh - PRTC - Ninh Thuận. ĐT: 01665773246
425 85T-3431 14/07/2015 ô tô tải TRUONGGIANG CTY TNHH XD & TM VIỆT LONG Phủ Hà - PRTC - Ninh Thuận. ĐT: 0983030804
426 85T-3438 03/10/2015 ô tô tải ASIA Nguyễn Văn Sơn Kinh Dinh - PRTC - Ninh Thuận. ĐT:
427 85T-3453 12/06/2015 ô tô chuyên dùng DONGFENG Cty TNHH TM &XD Sơn Long Thuận. Thanh Sơn - PRTC - Ninh Thuận.ĐT: 0913882245
428 85T-3519 12/04/2016 ô tô tải THACO Phạm Thị Thu Ba Bảo An - PRTC - Ninh Thuận. ĐT: 0918164995
429 85T-3526 06/10/2014 ô tô tải SONGHUAJIANG Nguyễn Thị Hồng Tuyết Lâm Sơn - Ninh Sơn - Ninh Thuận. ĐT: 01256202006
430 85T-3534 21/10/2014 ô tô tải HYUNDAI Phạm Thị Huyền Diệu Kinh Dinh - PRTC - Ninh Thuận. ĐT: 0983503324
431 85T-3549 23/10/2015 ô tô tải KIA Nguyễn Đức Đệ Công Hải - Thuận Bắc - Ninh Thuận. ĐT: 0683788177
432 85T-3552 27/02/2014 ô tô tải HYUNDAI Nguyễn Văn Chung Lâm Sơn - Ninh Sơn - Ninh Thuận
433 85T-3581 08/05/2016 ô tô tải THACO Trương Quốc Dũng Tân Sơn - Ninh Sơn - Ninh Thuận. ĐT: 09198854471
434 85T-3622 07/12/2015 ô tô tải VINAXUKI Phùng Trà Thy Tuân Thanh Sơn - PRTC - Ninh Thuận. ĐT: 0918772216
435 85T-3628 09/11/2015 ô tô tải THACO Đào Ngọc Luật Cà Ná- Thuận Nam-Ninh Thuận. (ĐT: 0125897667)
436 85T-3631 09/10/2014 ô tô tải JIEFANG Nguyễn Thị Thu Hà Bảo An - PRTC - Ninh Thuận. ĐT: 0683502916
437 85T-3650 12/03/2016 ô tô tải THACO Phạm Hoàng Trinh Nhơn Hải - Ninh Hải - Ninh Thuận. ĐT: 0935177715
438 85T-3669 29/01/2015 ô tô tải HYUNDAI Huỳnh Sơn Quang Tri Hải - Ninh Hải - Ninh Thuận
439 85T-3672 13/01/2015 ô tô tải CHRYSLER HTX Vận Tải Ôtô Phan Rang Đạo Long - Phan Rang - Ninh Thuận(ĐT:068.852514)