Tin từ Sở ngành, địa phương

Ninh Thuận chỉ đạo tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2020(16/01/2020)

Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý và tổ chức lễ hội; vui xuân, đón Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 diễn ra trên địa bàn tỉnh năm 2020 theo chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 4890/BVHTTDL-VHCS ngày 6/12/201. Ngày 7/1/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 36/UBND -VXNV về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2020.


Công bố kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân về dịch vụ khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh năm 2019(28/12/2019)

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân về dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và thời gian chờ khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh năm 2019 thì đa số các chỉ số đều đã có sự cải thiện rõ rõ rệt theo hướng tích cực so với kết quả khảo sát năm 2018

Triển khai Kế hoạch thông tin, tuyên truyền thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023(23/12/2019)

Nhằm tuyên truyền, phổ biến đến các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân nắm vững đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng về quản lý, bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc; những nội dung cơ bản của Luật Cảnh sát biển Việt Nam, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp quản lý, bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc và trách nhiệm xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, ngày 08/10/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 1651/QĐ-BTTTT về Kế hoạch thông tin, tuyên truyền thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2020(23/12/2019)

Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/CĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực từ ngày 01/01/2018. Sau một năm triển khai, Luật tín ngưỡng, tôn giáo đã đi vào cuộc sống, khẳng định quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người được đảm bảo ngày càng tốt hơn; thủ tục hành chính lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo nhanh gọn; mối quan hệ giữa nhà nước, chính quyền các cấp với các tổ chức tôn giáo gắn bó hơn; quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người ngày càng được đảm bảo, phát huy được nguồn lực của tôn giáo trong đời sống xã hội. Luật đã quy định rõ về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng trong hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo, quy định quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân và đồng bào có đạo đón nhận, được quốc tế ghi nhận nỗ lực của Việt Nam trong hoàn thiện thể chế.

Quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa(23/12/2019)

Ngày 05/12/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 16/2019/TT-BTTTT Quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa