Tin từ Sở ngành, địa phương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh lãnh đạo toàn diện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ(27/07/2020)

Quán triệt nghiêm túc Chỉ thị của Bộ Chính trị, quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các thông tư, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; Đảng ủy và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đặc biệt quan tâm, thể hiện trách nhiệm chính trị cao, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Sở Giáo dục và Đào tạo Bồi dưỡng Module 1 “Hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018”(20/07/2020)

Sáng ngày 17/7/2020, tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên-Hướng nghiệp tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế tổ chức lớp Bồi dưỡng Module 1 “Hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018” (theo Quyết định số 4660/QĐ-BGDĐT ngày 04/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho toàn bộ giáo viên dạy lớp 1 năm học 2020-2021.