Tin từ Sở ngành, địa phương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Thuận tổ chức nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh năm 2020(25/05/2020)

Thực hiện kế hoạch số 701/KH-BCĐ ngày 11 tháng 3 năm 2020 của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh. Về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh năm 2020. Theo thông tin cung cấp của ông Nguyễn Thế Đại, con ruột của liệt sĩ Nguyễn Thế Trường cung cấp. Ngày 20/5/2020, từ nguồn thông tin trên, tổ công tác của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức khảo sát, xác định tính chính xác mộ liệt sĩ Nguyễn Thế Trường chôn tại núi Cà Đú, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ.

Ninh Sơn tập huấn sử dụng phần mềm TD.Office(20/05/2020)

Thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp, qua đó triển khai chương trình chứng thư số, văn bản điện tử trong hệ thống hành chính huyện Ninh Sơn – Từ ngày 11/5 đến 14/5/2020, tại trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, UBND huyện Ninh Sơn phối hợp Sở Thông tin - Truyền thông Ninh Thuận mở 07 lớp tập huấn sử dụng phần mềm TD.Office (quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp).