Tin từ Sở ngành, địa phương

Khóa đào tạo Quản lý tổng hợp tài nguyên nước và lưu vực sông, quy hoạch phát triển đô thị và ứng phó với biến đổi khí hậu(21/03/2019)

Ngày 20/3/2019, Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các Dự án ODA ngành nước đã tổ chức Khóa đào tạo Quản lý tổng hợp tài nguyên nước và lưu vực sông, quy hoạch phát triển đô thị và ứng phó với biến đổi khí hậu – Mối quan hệ và những chủ đề cần quan tâm”.

Hội nghị tập huấn Phần mềm quản lý, theo dõi tình hình xây dựng(19/03/2019)

Sáng ngày 19/3/2019, tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Hướng nghiệp tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức lớp Tập huấn sử dụng Phần mềm quản lý, theo dõi xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh cho 30 học viên đến từ các Sở, ngành, đoàn thể trong tỉnh đang trực tiếp làm công tác theo dõi phần mềm quản lý, theo dõi xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh tại đơn vị.

Ninh Thuận: Tập huấn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng(15/03/2019)

Ngày 15/3/2019, Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018 cho đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, địa phương; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố và các doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh

Tập huấn Nghị định số 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ(15/03/2019)

Ngày 14/3/2019, Cục Thuế tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ.

Ninh Thuận: khóa đào tạo “quản lý đồng bằng ngập lũ và nước mưa”(27/02/2019)

Sáng ngày 26/02/2019, Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các Dự án ODA ngành nước phối hợp với Trung tâm Tư vấn Phát triển Bền vững Tài nguyên nước và Thích nghi Biến đổi khí hậu (CEWAREC) tổ chức khóa đào tạo “quản lý đồng bằng  ngập lũ và nước mưa” trong khuôn khổ dự án “Quản lý nguồn nước tổng hợp và phát triển đô thị trong mối liên hệ với Biến đổi khí hậu tại tỉnh Ninh Thuận” do Chính phủ Bỉ tài trợ. Tham dự khóa đào tạo có 30 học viên đến từ các Sở, ngành, các huyện trong tỉnh.

Công bố mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015(26/02/2019)

Triển khai thực hiện theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

Ninh Thuận: Tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019(13/02/2019)

        Ngày 12/2/2019, tại Hội trường Cục Thống kê, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin cấp tỉnh Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Tham dự lớp tập huấn có 70 học viên là các thành viên Văn phòng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh, thành viên Ban chỉ đạo các huyện, thành phố.

Hội nghị Tổng kết hoạt động công đoàn năm 2018(22/01/2019)

Ngày 18/12019, Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác Công đoàn năm 2019. Dự Hội nghị có đồng chí Trần Ngô, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Chủ tịch (phó Chủ tịch) các công đoàn cơ sở trực thuộc và đại diện các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn và phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2018.