Thông tin lĩnh vực Tài chính

Kết quả thanh tra Tài chính tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thuận Bắc(15/09/2021)

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thuận Bắc (viết tắt là Phòng GD&ĐT) được thành lập theo Quyết định số 16/2005/QĐ-UBND ngày 05/10/2005 của Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc, là cơ quan chuyên môn cấp huyện, chịu sự quản lý Nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện và chuyên môn nghiệp vụ của ngành giáo dục; có trách nhiệm tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về giáo dục gồm ba cấp học (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở) và được giao quản lý 21 trường học thuộc 3 bậc học.

Cuộc thi tìm hiểu pháp luật phòng, chống tham nhũng(14/09/2021)

Thực hiện Công văn số 4773/UBND-TCDNC ngày 09/9/2021 của UBND tỉnh v/v triển khai cuộc thi tìm hiểu pháp luật phòng, chống tham nhũng. Sở Tài chính giao trách nhiệm Thanh tra Sở tổ chức tuyên truyền Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan mình theo nội dung Kế hoạch, Thể lệ cuộc thi do Thanh tra Chính phủ ban hành.

Tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo quyết liệt đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính về lĩnh vực tài chính công(13/08/2021)

Kết quả đánh giá cải cách hành chính của tỉnh năm 2020 đạt thấp, trong đó có lĩnh vực tài chính công; nguyên nhân hạn chế có cả yếu tố chủ quan và khách quan. Trước tình hình đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 3941/KH-UBND ngày 03/8/2021 triển khai các giải pháp đột phá về Chương trình cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận nhằm cải thiện, phát triển bền vững Chỉ số PAPI, PAR INDEX, SIPAS của tỉnh năm 2021.

Quy định danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Thuận.(13/09/2021)

Thực hiện quy định của Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Triển khai Quyết định số 1331/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030(06/09/2021)

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn số 4497/UBND-VXNV, ngày 27/8/2021 tổ chức triển khai Quyết định số 1331/QĐ-TTg  ngày 24/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Quy định mức thu phí trong công tác an toàn thực phẩm(16/08/2021)

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 67/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 9 năm 2021.

Quy định mới về công tác sắp xếp, xử lý nhà, đất(05/08/2021)

Ngày 15/7/2021 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 67/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công; Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2021.

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20/7/2021 phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19(22/07/2021)

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước,  Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20-7-2021 phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng chống dịch COVID-19. 


Kết quả thực hiện cắt giảm tối thiểu 50% kinh phí hội nghị, tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên để bổ sung nguồn phòng, chống dịch COVID-19(19/07/2021)

Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2021, Chính phủ thống nhất cắt giảm tối thiểu 50% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước còn lại của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2021 để bổ sung nguồn phòng, chống dịch COVID-19, tăng đầu tư phát triển và nhiệm vụ an ninh, quốc phòng cần thiết. 

Sở Tài chính tích cực tham mưu thực hiện cải cách hành chính về lĩnh vực tài chính công(05/08/2021)

Kết quả đánh giá chỉ số cải cách hành chính về lĩnh vực tài chính công của tỉnh năm 2020 đạt thấp. Căn cứ Kế hoạch triển khai các giải pháp đột phá về Chương trình cải cách hành chính của tỉnh, Sở Tài chính đã tập trung chỉ đạo, khẩn trương triển khai khắc phục những hạn chế để cải thiện chỉ số đánh giá trong năm 2021, cụ thể:

Triển khai Nghị định số 79/2021/NĐ-CP ngày 16/8/2021 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 về cho vay lại vốn vay ODA, ưu đãi nước ngoài của Chính phủ(27/08/2021)

Ngày 16/8/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 79/2021/NĐ-CP ngày 16/8/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 về cho vay lại vốn vay ODA, ưu đãi nước ngoài của Chính phủ.


CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TỪ NĂM 2022.(01/09/2021)

Ngày 21/6/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 60/2021/NĐ-CP Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/8/2021.

Triển khai Kế hoạch đảm bảo nguồn kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh(07/09/2021)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch số 4456/KH-UBND ngày 25/8/2021 đảm bảo nguồn kinh phí phòng, chống dịch Covid-19. Cụ thể:


Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công(31/08/2021)

Ngày 29/7/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 65/2021/TT-BTC quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công. Thông tư áp dụng với các đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản công.

Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.(19/07/2021)

Đại dịch COVID-19 đang càn quét khốc liệt trên phạm vi toàn thế giới, gây nhiều tác động tiêu cực chưa từng có tiền lệ lên nền kinh tế thế giới và Việt Nam. Tại Việt Nam, hàng trăm nghìn lao động bị mất việc làm, hàng triệu lao động phải tạm nghỉ, nghỉ giãn việc và giảm thu nhập; nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh đã buộc phải ngừng hoạt động.

Sắp triển khai hệ thống hóa đơn điện tử tại 6 tỉnh, thành phố(15/07/2021)

Bộ Tài chính cho hay, Tổng cục Thuế đang nghiên cứu các giải pháp công nghệ, xây dựng thiết kế tổng thể hệ thống quản lý hóa đơn điện tử, đáp ứng quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về hoá đơn, chứng từ, hướng đến lộ trình “khai tử” hoá đơn giấy vào ngày 1/7/2022.

Cơ chế mua sắm tài sản trong điều kiện có dịch bệnh Covid-19(15/07/2021)

Ngày 12/5/2021, Bộ Tài chính ban hành Văn bản số 4841/BTC-HCSN về việc nguồn kinh phí, cơ chế mua sắm trong điều kiện có dịch bệnh Covid-19. Theo đó, việc mua sắm phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về đầu thầu và quy định của pháp luật có liên quan, một số nội dung cần lưu ý:

Hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp(13/07/2021)

Ngày 26/5/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 36/2021/TT-BTC về việc hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015; Nghị định 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018; Nghị định 121/2020/NĐ-CP ngày 09/10/2020 và Nghị định 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ.

Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19(08/07/2021)

Ngày 24/6/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 47/2021/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Theo đó, 30 khoản phí, lệ phí được giảm với nhiều mức giảm cao sẽ hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân vượt khó khăn.