Việc làm-An toàn lao động

Lễ phát động tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 3, năm 2019(08/05/2019)

Thực hiện Kế hoạch số 789/KH-UBND ngày 04/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.