Y tế - Đời sống

Họp thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19(26/05/2020)

Ngày 25/5/2020, đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. Dự họp có các sở, ngành liên quan.

Họp thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19(12/05/2020)

Ngày 11/5/2020, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. Dự họp có đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan.

Họp giao ban thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19(04/05/2020)

Sáng ngày 04/5/2020, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp với Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh. Cùng dự họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan.

Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại một số cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh(28/04/2020)

Ngày 27/4/2020, Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Phó Trưởng Ban thứ nhất, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo và lãnh đạo các địa phương đã trực tiếp đi kiểm tra công tác phòng dịch COVID-19 tại một số trường THCS, THPT trên địa bàn tỉnh nhân ngày đầu tiên khối lớp 12 hệ GDTX và khối lớp 9 và 12 hệ GDPT đi học trở lại.

Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới(24/04/2020)

Ngày 24/4/2020, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh – Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương để triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 trong giai đoạn mới, cùng tham dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bình, Phạm Văn Hậu, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh, các sở, ban ngành liên quan; tại đầu cầu các huyện, thành phố có đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân, các phòng ban liên quan.

Họp Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống dịch bệnh COVID-19(22/04/2020)

Ngày 22/4/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lưu Xuân Vĩnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh) chủ trì buổi họp Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh. Dự họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh và đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo.

Họp giao ban thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19(20/04/2020)

Sáng ngày 20/4/2020, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp với Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh. Cùng dự họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan.

Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 họp trực tuyến với các tỉnh, thành phố(20/04/2020)

Ngày 17/4/2020, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 với các tỉnh, thành phố trong cả nước để thảo luận, góp ý vào dự thảo Chỉ thị về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành. Tại điểm cầu tỉnh ta, đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số Sở, ngành, địa phương tham dự.

Tiếp tục các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh(17/04/2020)

Ngày 17/4/2020, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh – Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp Thường trực BCĐ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh; cùng tham dự có các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19(17/04/2020)

Ngày 16/4/2020, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 158/TB-VPCP về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19; theo đó, Thủ tướng Chính phủ phân loại các địa phương thành 3 nhóm: nhóm có nguy cơ cao, nhóm có nguy cơ và nhóm có nguy cơ thấp. Tỉnh Ninh Thuận thuộc nhóm có nguy cơ thấp nhưng vị trí lại ở giữa tỉnh Khánh Hòa và Bình Thuận (là 02 tỉnh thuộc nhóm nguy cơ cao).