Các tiềm năng
 
Nông nghiệp 
04/04/2014 0:00 
 

a. Trồng trọt
 
Diện tích đất sản xuất nông nghiệp toàn tỉnh 69.698 ha. Với tiềm năng đất có khả năng đưa vào sản xuất nông nghiệp còn lớn và một số công trình thủy lợi lớn sẽ được đầu tư trong giai đoạn đến năm 2015, sản xuất nông nghiệp Ninh Thuận trong những năm sắp đến sẽ tập trung phát triển các cây trồng đặc thù có giá trị kinh tế cao như: nho, thuốc lá…; xây dựng vùng trồng lúa chuyên canh chất lượng cao đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, mở rộng diện tích trồng cây công nghiệp ngắn ngày, hình thành vùng trồng cây thực phẩm nông sản sạch cung cấp cho thị trường đô thị lớn trong nước.

Phát triển cây cao su ở vùng núi phía Tây của tỉnh thuộc 2 huyện Ninh Sơn và Bác Ái để phát triển vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn gắn với chế biến, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, chống sa mạc hóa đất, nâng cao độ che phủ rừng và cải thiện đời sống nhân dân miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

Phát triển cây neem - là cây đặc thù rất thuận lợi với điều kiện khí hậu Ninh Thuận phục vụ cho công nghiệp chế biến phân bón và thuốc trừ sâu sinh học.

Việc Bộ NN&PTNT quyết định đầu tư các trung tâm giống có năng suất, chất lượng cao tại Ninh Thuận như: Trung tâm nghiên cứu các giống cây chịu hạn tại Phước Nam, Dự án sản xuất giống cây trồng tại Sơn Hải huyện Ninh Phước…Đây sẽ là thuận lớn cho việc phát triển ngành trồng trọt của tỉnh .

b. Chăn nuôi

Hơn 2/3 diện tích tự nhiên là đồi núi; diện tích đất trống, đồi trọc chưa sử dụng vẫn còn…là thuận lợi cơ bản để Ninh Thuận phát triển mạnh ngành chăn nuôi vốn là thế mạnh của tỉnh với các loại vật nuôi đặc thù như bò, dê, cừu.

Việc đầu tư vào lĩnh vực sản xuất giống cây trồng, vật nuôi đặc thù mà tỉnh có lợi thế và chế biến các sản phẩm từ nông nghiệp như cây neem, thuốc lá, nho... và thịt gia súc, gia cầm đang là lĩnh vực tỉnh khuyến khích và kêu gọi đầu tư.

c. Lâm nghiệp

Diện tích đất có rừng gần 185.955 ha, độ che phủ của rừng đạt hơn 43,6%, tổng trữ lượng 11 triệu m3 gỗ và 2,5 triệu cây tre nứa, trong đó rừng sản xuất 27.911 ha, trữ lượng 4,5 triệu m3, rừng phòng hộ đầu nguồn 115,99 ngàn ha trữ lượng 5,5 triệu m3.

Rừng của Ninh Thuận là một thế mạnh có ý nghĩa rất quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội và cải tạo môi trường sinh thái.