Các tiềm năng
 
Nông nghiệp 
07/07/2020 0:00 
 

1. Trồng trọt

 Diện tích đất sản xuất nông nghiệp toàn Tỉnh 86.000 ha. Tập trung đầu tư vào khâu giống cây trồng, canh tác tiết kiệm nước, đẩy mạnh cơ giới hóa gắn với chuyển dịch mạnh cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện nắng hạn, thổ nhưỡng của từng vùng, tiểu vùng, tổng diện tích chuyển đổi 7.200 ha, nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất để nâng cao giá trị sản xuất đạt trên 125 triệu đồng/ha đất canh tác; quy hoạch diện tích trồng lúa 18.600 ha, trong đó diện tích sản xuất 2 - 3 vụ khoảng 11 - 12 ngàn ha. Tập trung phát triển các cây trồng đặc thù, có lợi thế cạnh tranh (hành, tỏi, táo, nho, măng tây, mía, sắn, thuốc lá), tiến tới xây dựng thương hiệu và từng bước mở rộng thị trường cho xuất khẩu.

Mở rộng quy mô sản xuất, hình thành một số vùng chuyên canh cây công nghiệp ngắn ngày, nâng cao chất lượng và tăng năng suất cây trồng gắn với thị trường, bảo đảm nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, duy trì diện tích trồng sắn khoảng 3.000 ha, mở rộng diện tích cây mía 5.000 ha; Tập trung phát triển cây công nghiệp dài ngày; Ưu tiên phát triển các loại cây ăn quả đặc thù có lợi thế của địa phương trong thời gian tới  như: Cây nho (khoảng 2.000 ha), cây táo (khoảng 1.200 ha); Tỏi, hành (450 ha); Măng tây (500 ha).  

2. Chăn nuôi

Hơn 2/3 diện tích tự nhiên là đồi núi; diện tích đất trống, đồi trọc chưa sử dụng vẫn còn... là thuận lợi cơ bản để Ninh Thuận phát triển mạnh ngành chăn nuôi vốn là thế mạnh của Tỉnh với các loại vật nuôi đặc thù như bò, dê, cừu.


Việc đầu tư vào lĩnh vực sản xuất giống cây trồng, vật nuôi đặc thù mà Tỉnh có lợi thế và chế biến các sản phẩm từ nông nghiệp như thuốc lá, nho, măng tây, và thịt gia súc, gia cầm... đang là lĩnh vực Tỉnh khuyến khích và kêu gọi đầu tư.

3. Lâm nghiệp

Diện tích đất có rừng gần 198.443 ha, độ che phủ của rừng đạt 46,3 %, tổng trữ lượng 11 triệu m3 gỗ và 2,5 triệu cây tre nứa, trong đó rừng sản xuất  36.756 ha, trữ lượng 4,5 triệu m3, rừng phòng hộ đầu nguồn 119.414 ha trữ lượng 5,5 triệu m3...

Rừng của Ninh Thuận là một thế mạnh có ý nghĩa rất quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội và cải tạo môi trường sinh thái.