Kinh tế

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Nam chủ trì cuộc họp nghe báo cáo Đề án phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030(17/09/2021)

Chiều ngày 16/9, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về dự thảo Đề án phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Cùng dự họp có đồng chí Phan Tấn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ủy ban nhân tỉnh đánh giá tình hình kinh tế- xã hội tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2021(31/08/2021)

Chiều ngày 31/8/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp trực tuyến kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế- xã hội tháng 8, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2021. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam chủ trì phiên họp; tham dự họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Long Biên, Lê Huyền, các Sở, ngành, địa phương.

Ủy ban nhân tỉnh đánh giá tình hình kinh tế- xã hội tháng 7, triển khai nhiệm vụ tháng 8 năm 2021(13/08/2021)

Chiều ngày 10/8/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp trực tuyến kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế- xã hội tháng 7, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2021. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam chủ trì phiên họp; tham dự họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Long Biên, Lê Huyền, các Sở, ngành, địa phương.

Kế hoạch triển khai các giải pháp đột phá về Chương trình Cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận nhằm cải thiện, phát triển bền vững Chỉ số PAPI, PAR INDEX, SIPAS của tỉnh năm 2021(06/08/2021)

Ngày 03/8/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 3941/KH-UBND triển khai các giải pháp đột phá về Chương trình Cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận nhằm cải thiện, phát triển bền vững Chỉ số PAPI, PAR INDEX, SIPAS của tỉnh năm 2021 (viết tắt là Kế hoạch).

Hội nghị trực tuyến phân tích, đánh giá, cải thiện các chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS, ICT(17/07/2021)

Ngày 14/7/2021, tại phòng họp trực tuyến của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Nam chủ trì Hội nghị trực tuyếnphân tích, đánh giá, cải thiện các chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS, ICT. Tham dự Hội nghị còn có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Huyền, Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Lãnh đạo các Sở, ban, ngành. Tham dự tại điểm cầu trực tuyến của huyện, thành phố có Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các phòng chuyên môn và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Tập trung phát triển điện gió biển và điện khí LNG(28/04/2021)

Trong những năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành tập trung phát triển ngành năng lượng tái tạo và bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực. Chỉ tính trong 2 năm 2019-2020 nhờ phát triển năng lượng tái tạo đã tạo đột phá cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, riêng năm 2020 có 42 dự án năng lượng đã hòa lưới điện (3 dự án điện gió, 32 dự án mặt trời, 7 dự án thủy điện), với sản lượng khoảng 4.000 triệu kWh/2.727,6 MW.

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu bến cảng Cà Ná(06/04/2021)

Ngày 31-3, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã ký Văn bản số 399/TTg-CN đồng ý đề nghị của Bộ Giao thông vận tải về điều chỉnh cục bộ khu bến cảng Cà Ná thuộc cảng biển Ninh Thuận.

Nghị quyết số 115/NQ-CP của Chính phủ: Động lực phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà(23/03/2021)

Xác định Nghị quyết 115/NQ-CP của Chính phủ có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh trên nhiều mặt, Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp, các ngành cụ thể hóa và triển khai thực hiện chương trình nghiêm túc. Đặc biêt đã ban hành Chương trình hành động số 232-Ctr/TU về thực hiện Nghị quyết số 115/NQ-CP.