Kinh tế

Đẩy mạnh phát triển xuất khẩu(18/01/2019)

Năm 2018, tỉnh ta đề ra mục tiêu phấn đấu đưa tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 85 triệu USD. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Công Thương và các đơn vị liên quan tập trung thực hiện nhiều giải pháp như: Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; động viên, khuyến khích các doanh nghiệp xuất khẩu chủ động liên doanh, liên kết trong việc tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Nhờ đó, kết thúc năm 2018 tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt 100% kế hoạch đề ra (85 triệu USD), tăng 12,3% so với cùng kỳ năm trước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam chủ trì họp Ban Phát triển các sản phẩm đặc thù tỉnh(10/01/2019)

Chiều ngày 09/01/2019, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam-Trưởng Ban Phát triển các sản phẩm đặc thù tỉnh chủ trì cuộc họp để nghe báo báo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018 và đề xuất Kế hoạch năm 2019 của Ban Phát triển. 

UBND tỉnh Ninh Thuận triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019(07/01/2019)

Sáng ngày 05/01/2019, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2019. Đến dự có đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; lãnh đạo các Ban Đảng; các thành viên UBND tỉnh, lãnh đạo các ban, ngành và một số Hội đoàn thể cấp tỉnh liên quan và lãnh đạo các huyện, thành phố tại 7 điểm cầu. Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh,  Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn qua thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU(07/01/2019)

Qua 7 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 24-5-2011 của Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới đến năm 2020”, kết quả tích cực thấy rõ là đã nhận được sự đồng tình hưởng ứng cao trong hệ thống chính trị và nhân dân. Theo đó, các địa phương đã tập trung thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển sản xuất gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho nông dân.

Phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trongnăm 2019 (02/01/2019)

Năm 2018, cùng với cả nước, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sâu sát, quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, tỉnh ta đã đạt được những kết quả tích cực, toàn diện.

Hội nghị đối thoại gắn với triển khai Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp, HTX, THT, Chủ trang trại và Hộ vay vốn hoạt động lĩnh vực nông nghiệp(24/12/2018)

Sáng ngày 21/12/2018, tại Hội trường UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam chủ trì Hội nghị đối thoại gắn với triển khai Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Tổ hợp tác, Chủ trang trại và Hộ vay vốn hoạt động lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam thăm Mô hình trồng giống Táo mới kết hợp ứng dụng kỹ thuật trùm lưới chống ruồi vàng trên địa bàn tỉnh(04/12/2018)

Chiều ngày 03/12/2018, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Nam tổ chức đi thăm Mô hình giống táo mới kết hợp ứng dụng kỹ thuật trùm lưới chống ruồi vàng trên địa bàn tỉnh, gồm: Mô hình trồng giống táo mới do Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố nghiên cứu tuyển chọn, kết hợp ứng dụng kỹ thuật trùm lưới chống ruồi vàng trên địa bàn xã Thành Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm; Mô hình trồng Táo ứng dụng kỹ thuật trùm lưới chống ruồi vàng trên địa bàn thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước.

Phát triển dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh đến năm 2025(28/11/2018)

Ngày 9-11, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 394/QĐ-UBND về Kế hoạch phát triển dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.

Nhà máy điện mặt trời BP Solar 1 Phước Hữu phấn đấu hoàn thành cuối tháng 12 năm 2018(15/11/2018)

Dự án Nhà máy điện mặt trời BP Solar 1 của Công ty Cổ phần Bắc Phương tại xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước là dự án có tiến độ thi công nhanh nhất trong tổng số 15 dự án điện mặt trời đã khởi công trong năm 2018 tại tỉnh. Đơn vị chủ đầu tư đang nỗ lực đưa dự án hoàn thành vào cuối tháng 12 năm 2018 và trở thành Nhà máy điện mặt trời đầu tiên tại Ninh Thuận hòa lưới điện Quốc gia.

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2018(06/11/2018)

Ngày 05/11/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên thường kỳ tháng 10, nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm và chương trình công tác tháng 11 năm 2018. Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì phiên họp.