Dự án kêu gọi đầu tư lĩnh vực đô thị
 
Khu đô thị du lịch Đầm Nại 
30/12/2009 0:00 
 

- Hình thức đầu tư : Trong nước, liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài.

- Địa điểm đầu tư : Thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải.

- Mục tiêu đầu tư : Hình thành khu đô thị mới phía Bắc thị trấn Khánh Hải để từng bước hoàn chỉnh phát triển đô thị du lịch Khánh Hải; tạo lập khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng ven Đầm Nại với các loại hình du lịch sinh thái, hiện đại kiểu mẫu,  phát triển dịch vụ du lịch biển, Đầm, Núi.

- Quy mô diện tích : khoảng 288 ha

- Chính sách ưu đãi đầu tư : Được hưởng ưu đãi theo quy định hiện hành của Chính phủ.