Dự án kêu gọi đầu tư lĩnh vực đô thị
 
Khu Đô thị Đông Nam 
30/12/2009 0:00 
 

- Hình thức đầu tư : Trong nước, liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài.

- Địa điểm đầu tư : thuộc phường Mỹ Hải, Mỹ Đông, phường Tấn Tài,TP. PR-TC.

- Mục tiêu đầu tư : Hình thành khu đô thị mới về không gian kiến trúc, cơ sở hạ tầng, tạo quỹ nhà ở đô thị.

- Quy mô diện tích : khoảng 394 ha

- Chính sách ưu đãi đầu tư : Được hưởng ưu đãi theo quy định hiện hành của Chính phủ.