Quy hoạch sử dụng đất đai
 
Điều chỉnh giá các loại đất kỳ 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
08/02/2017 0:00 
 
Ngày 06/02/2017, UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng điều chỉnh giá các loại đất kỳ 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
 
Tin đã đưa
(26/06)
(15/08)
(15/08)
(15/08)
(15/08)
(15/08)
(15/08)
(15/08)
(15/08)
(15/08)