Các chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư
 
Đẩy mạnh liên kết bền vững trong sản xuất nông nghiệp, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị 
27/06/2019 0:00 
 
Ngày 8-5, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị chuyên đề về hỗ trợ, liên kết bền vững giữa doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác và nông dân trong sản xuất nông nghiệp, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị. Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành liên quan, các địa phương, HTX, tổ hợp tác, doanh nghiệp họat động trong lĩnh vực nông nghiệp.

Những năm qua, được sự hỗ trợ, đầu tư từ các chương trình, dự án, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có bước chuyển biến rõ rệt, trên địa bàn tỉnh có nhiều mô hình liên doanh, liên kết, hình thành các chuỗi giá trị giữa doanh nghiệp, HTX với nông dân trong sản xuất, tiêu thụ nông sản, như: Chuỗi liên kết giá trị bắp, lúa, măng tây xanh, nho, nha đam, điều hữu cơ, mía đường, dê, cừu, heo. Việc liên doanh, lên kết trong sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp hình thành những cánh đồng lớn, tăng tỷ lệ cơ giới hóa, tăng năng suất lao động, ổn định được đầu ra sản phẩm, giảm tổn thất sau thu hoạch.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Các tham luận của đại biểu tại hội nghị đều cho rằng, hoạt động liên doanh, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm mang lại nhiều lợi ích cho các bên tham gia chuỗi giá trị. Tuy nhiên, hình thức liên kết hiện nay vẫn còn bộc lộ những hạn chế, thiếu chặt chẽ. Nhận thức của nông dân trong liên kết hình thành các chuỗi giá trị chưa cao, doanh nghiệp chưa chú trọng vào khâu đầu tư vùng nguyên liệu để thực hiện hợp đồng bền vững. Nguyên nhân hạn chế được xác định là do kết cấu hạ tầng phục vụ cho phát triển vùng nguyên liệu chưa được đầu tư đúng mức. Quy mô sản xuất của các hộ nhỏ lẻ, manh múm, gây khó khăn cho đưa cơ giới vào sản xuất. Nông dân quen tập quán canh tác sản xuất theo kinh nghiệm, chưa chú trọng áp dụng các quy trình sản xuất nông nghiệp tốt, đảm bảo chất lượng sản phẩm theo yêu cầu của doanh nghiệp.

Hội nghị thảo luận, đề ra giải pháp trọng tâm để tạo liên kết bền vững; trong đó, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của chuỗi giá trị trong phát triển sản xuất. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý HTX đủ mạnh về năng lực và tâm huyết để làm tốt vai trò tập hợp nông dân, đại diện nông dân liên kết với doanh nghiệp. Tăng cường hơn nữa chính sách đầu tư, hỗ trợ cho sản xuất nông nghiệp; vận động thu hút các doanh nghiệp lớn làm “đầu tàu” trong tổ chức sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị. Hỗ trợ, tạo điều kiện cho HTX tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao vai trò của doanh nghiệp, HTX trong liên kết sản xuất nông nghiệp là không thể thiếu được trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng như hiện nay. Để xây dựng được các mối liên doanh, liên kết bền vững, đòi hỏi phải có sự vào cuộc của các cấp, các ngành trong vận động nông dân tham gia vào các chuỗi giá trị, đổi mới tư duy, sản xuất những mặt hàng thị trường cần. Xây dựng quy hoạch vùng sản xuất tập trung; nghiên cứu, bố trí nguồn lực đầu tư các chương trình, dự án chuyển giao khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, đa dạng hóa các sản phẩm theo hướng chế biến sâu. Đề nghị các HTX nỗ lực nhiều hơn nữa, tạo được uy tín với ngân hàng để tiếp cận vốn vay ưu đãi phát triển sản xuất; doanh nghiệp, nông dân phải đề cao “chữ tín” trong hợp tác làm ăn. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá một cách đầy đủ các mô hình liên kết sản xuất có hiệu quả để nhân rộng, với tinh thần khẩn trương, triển khai nghiêm túc.

Theo baoninhthuan.com.vn