Danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh nghiệm thu năm 2019 

DANH MỤC NHIỆM VỤ KH&CN CẤP TỈNH NGHIỆM THU NĂM 2019

 

 

STT

Chương trình, nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì/Chủ nhiệm

Thời gian

thực hiện

Nguồn kinh phí (triệu đồng)

Ghi chú

Bắt đầu

Kết thúc

Tổng

ĐP

Khác

 

1

Đề tài Nghiên cứu phát triển, đa dạng hóa sản phẩm thực phẩm từ cừu Ninh Thuận

- Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh  -CN: - ThS. Nguyễn Anh Trinh

10/2017

03/2019

1.478,3

1.478,3

 

Đã nghiệm thu.

2

Dự án Ứng dụng GIS phục vụ công tác quản lý hạ tầng đô thị trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Trung tâm Công nghệ Thông tin Địa lý - Trường Đại học Bách Khoa

- CN: ThS. Lưu Đình Hiệp

11/2017

7/2018

3.279,0

3.279,0

 

Đã nghiệm thu.

3

Đề tài Nghiên cứu xây dựng hệ thống cảnh báo, dự báo chi tiết theo các cấp độ rủi ro thiên tai do bão, mưa lớn, lũ lụt, nắng nóng, hạn hán đến cấp xã (vùng), huyện thuộc tỉnh Ninh Thuận.

- Tổ chức chủ trì: Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung bộ -CN: Võ Anh Kiệt

7/2017

8/2018

1.148,6

1.148,6

 

Đã nghiệm thu

4

Nghiên cứu xây dựng mô hình tổ, đội tàu khai thác thủy sản trên vùng biển xa phù hợp với nghề cá hiện nay của tỉnh Ninh Thuận

-Đại học Nha Trang

-Trần Gia Thái

11/2016

03/2018

1.561,8

1.561,8

 

Đã nghiệm thu

5

Nghiên cứu sản xuất một số sản phẩm mới từ rong mơ Sargassum tại Ninh Thuận

-Đại học Nha Trang

-Vũ Ngọc Bội

12/2016

11/2018

1.627,3

1.627,3

 

Đã nghiệm thu

6

Dự án Ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất giống nho NH01-152 tại Ninh Thuận 

- Viện Nghiên cứu Bông và PTNN Nha Hố. 

- CN: ThS. Phạm Văn Phước 

9/2017

9/2019

869,8

710,3

159,5

Đã nghiệm thu

7

Đề tài Nghiên cứu ứng dụng vi sinh vật có khả năng ức chế Vibrio parahaemolyticus gây bệnh hoại tử gan tụy cấp tính (AHPND) trên tôm thẻ chân trắng nuôi thương phẩm tại Ninh Thuận. 

- Trung tâm giống Hải sản cấp I Ninh Thuận; 

- ThS. Dư Ngọc Tuân và ThS. Nguyễn Văn Minh

 

7/2017

6/2019

793,9

793,9

 

Đã nghiệm thu

8

Nghiên cứu xác định công nghệ tưới tiết kiệm nước, kết hợp sử dụng các tiến bộ kỹ thuật canh tác hợp lý trong điều kiện khô hạn cho cây Nho, Táo tỉnh Ninh Thuận

-Viện Khoa học Thủy lợi Miền nam/GS Lê Sâm

09/2016

08/2018

1.512

1.512

 

Đã nghiệm thu

9

Khảo sát sai sót, sự cố y khoa tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận năm 2015 - 2017

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận/BS. Thái Phương Phiên, BS. Phạm Viết Thái

10/2016

5/2018

1.625,3

1.625,3

 

Đã nghiệm thu

10

Đề tài Khảo sát, điều tra cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2017

-Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

-CN:  TS. Lê Văn Minh

9/2017

2/2019

1.164,9

1.164,9

 

Đã nghiệm thu.

11

Nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch biển của Ninh Thuận

-Đại học Nha Trang

-TS. Phạm Hồng Mạnh

11/2016

4/2018

524,4

524,4

0

Đã nghiệm thu

12

Đề tài Sưu tầm, biên dịch và xuất bản di văn Hán, Hán Nôm trong các di tích lịch sử, văn hóa ở Ninh Thuận

- Viện Nghiên cứu Hán – Nôm.

- CN: TS.  Vương Thị Hường

7/2017

6/2019

1.342,5

1.342,5

0

Đã nghiệm thu

13

 Định hướng phát triển kinh tế hộ gia đình nông dân huyện Bác Ái tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020.

Sở Tài chính

2011

8/2016

607,0

607,0

0

Đã nghiệm thu