Dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức BT
 
Danh mục kêu gọi đầu tư theo hình thức BT 
04/04/2014 0:00 
 

UBND tỉnh ra Quyết định số 2352/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức BT trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2013 – 2015

Ngày 18/11/2013, UBND tỉnh Ninh Thuận có Quyết định số 2352/QĐ-UBND (file đính kèm) về việc phê duyệt Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức Xây dựng - Chuyển giao (BT) trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn  2013 – 2015.

Theo đó, Danh mục dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức BT gồm 07 dự án, cụ thể:

  1. Dự án Đường đôi vào hai đầu thành phố Phan Rang - Tháp Chàm;
  2. Dự án Mở đường Trần Phú;
  3. Dự án Mở rộng đường 21 tháng 8;
  4. Dự án Đường Minh Mạng;
  5. Dự án Mở rộng, nâng cấp đường Trường Chinh đến khu du lịch Bình Sơn - Ninh Chữ;
  6. Dự án Đường nối Ngô Gia Tự với đường Lê Duẫn;
  7. Dự án Đường Lê Thánh Tông.

Tổng mức đầu tư các dự án khoảng 934 tỷ đồng (đính kèm danh mục dự án). Việc đầu tư xây dựng dự án nhằm hoàn thiện cơ sở hạ tầng, chỉnh trang bộ mặt đô thị, góp phần xây dựng thành phố thành phố Phan Rang - Tháp Chàm đạt tiêu chuẩn đô thị loại II vào năm 2015.

Các nhà đầu tư có quan tâm xin gửi Phiếu đăng ký thực hiện dự án (theo mẫu đính kèm) về địa chỉ Văn phòng Phát triển kinh tế Ninh Thuận (thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư), đường 16 tháng 4, phường Mỹ Bình, Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận; Điện thoại: 0683.825880; Fax: 0683.891674.


Tài liệu đính kèm :


STT

Tập tin

1

Quyết định về việc phê duyệt Danh mục các dự án

2

 Bản đăng ký thực hiện dự án

3

 Danh mục dự án BT kêu gọi đầu tư tỉnh Ninh Thuận

EDO NINH THUẬN