Các tiềm năng
 
Công nghiệp chế biến 
07/07/2020 0:00 
 

Phát triển các ngành công nghiệp chế biến mà Tỉnh có lợi thế theo hướng hội nhập kinh tế quốc tế, xây dựng thương hiệu mạnh và tham gia vào chuỗi sản xuất toàn cầu.

        1. Sản xuất muối công nghiệp

Ninh Thuận có điều kiện khí hậu đặc thù về nắng nhiều trong năm, ít mưa phù hợp để sản xuất muối công nghiệp có năng suất và chất lượng cao. Năm 2015 diện tích đồng muối gần 2.492 ha, sản lượng đạt 311.199 tấn, tập trung ở vùng Quán Thẻ, Phương Cựu, Đầm Vua.

 

2. Công nghiệp nước khoáng

Ninh Thuận có 2 mỏ nước khoáng (mỏ Tân Mỹ - huyện Ninh Sơn và Nhị Hà - huyện Ninh Phước) có quy mô lớn, chất lượng đạt tiêu chuẩn. Nước có độ nóng cao, thuận lợi cho việc xây dựng các nhà máy sản xuất nước khoáng đóng chai, kết hợp phát triển du lịch nghỉ dưỡng, tắm nước khoáng nóng, tắm bùn.

 

3. Công nghiệp chế biến nông, lâm sản

Ninh Thuận với đặc điểm khí hậu nắng nóng quanh năm, thuận lợi cho việc phát triển các loại cây trồng, vật nuôi đặc thù có năng suất, chất lượng cao với quy mô, diện tích lớn và sản xuất được quanh năm. Sản lượng nho tươi hàng năm đạt khoảng 28.000 - 30.000 tấn, có thể dùng cho chế biến rượu nho, chế biến nho khô... Riêng các sản phẩm khác như mía, măng tây, bông hạt, thịt gia súc (bò, dê, cừu), gia cầm... có sản lượng lớn, quy mô diện tích sẽ tiếp tục được mở rộng cùng với việc đầu tư hệ thống thủy lợi, đáp ứng được nguồn nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.

 

Việc đầu tư chế biến các sản phẩm từ nho, cây măng tây, các nông sản khác và thịt gia súc, gia cầm đang là lĩnh vực Tỉnh khuyến khích kêu gọi đầu tư.