Chính trị - Xã hội

Ninh Thuận: Tổ chức Lễ phát động thi đua bảo vệ “Vùng xanh” trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh(17/09/2021)

Sáng ngày 17/9/2021, Ủy ban nhân dân dân tỉnh Ninh Thuận tổ chức Lễ phát động thi đua bảo vệ “Vùng xanh” trong phòng, chống dịch COVID-19 đợt 2 trên địa bàn tỉnh. Buổi lễ được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại các điểm cầu cấp tỉnh, 07 huyện, thành phố và 65 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Tại điểm cầu cấp tỉnh, đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh chủ trì buổi lễ phát động. Tham dự có đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy; thành viên Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh; các điểm cầu địa phương có Bí thư, Chủ tịch UBND các cấp và Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng các cấp.

Hội nghị trực tuyến phân tích, đánh giá, cải thiện Chỉ số PAPI(13/09/2021)

Chiều ngày 08/9/2021, tại phòng họp trực tuyến của tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Long Biên chủ trì Hội nghị trực tuyến phân tích, đánh giá, cải thiện Chỉ số PAPI. Tham dự Hội nghị có: Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Lãnh đạo các Sở, ngành có liên quan. Tham dự tại điểm cầu trực tuyến của các huyện, thành phố có Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các phòng chuyên môn và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021 tại Sở Tài chính(10/09/2021)

Ngày 09/9/2021, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác CCHC năm 2021 tại Sở Tài chính. Cùng tham gia Đoàn Kiểm tra có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tư pháp. Về phía đơn vị kiểm tra có lãnh đạo và các Trưởng phòng thuộc Sở Tài chính.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư(10/09/2021)

Chiều ngày 09/9/2021, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác CCHC năm 2021 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Cùng tham gia Đoàn Kiểm tra có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tư pháp. Về phía đơn vị kiểm tra có lãnh đạo và các Trưởng phòng thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Đồng chí Nguyễn Long Biên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà hộ khó khăn(09/09/2021)

Nhằm hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Được sự thống nhất của Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban MTTQVN tỉnh đã trích quỹ ủng hộ phòng, chống Covid-19 tỉnh số tiền 350.000.000 đồng để hỗ trợ cho 700 hộ khó khăn trên địa bàn tỉnh, mỗi huyện 100 xuất, mỗi xuất trị giá 500.000 đồng. Tỉnh đã thành lập 07 đoàn do các đồng chí lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh đi thăm, tặng quà cho các hộ khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận(07/09/2021)

Ngày 03/9/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 4654/KH-UBND về triển khai thực hiện Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (viết tắt là Kế hoạch).

Nghị quyết về phát triển du lịch Ninh Thuận trở thành ngành kinh tế mũi nhọn giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030(07/09/2021)

Ngày 31/8/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU về phát triển du lịch Ninh Thuận trở thành ngành kinh tế mũi nhọn giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 (viết tắt là Nghị quyết).