Cải cách hành chính

Triển khai Nghị định của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính(10/10/2018)

Ngày 3-10, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23-4-2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị trực tuyến phân tích chỉ số PAR INDEX, chỉ số PAPI, chỉ số SIPAS năm 2017 và sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018(27/06/2018)

Chiều ngày 26/6/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến phân tích chỉ số PAR INDEX, chỉ số PAPI, chỉ số SIPAS năm 2017 và sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018 nhằm đánh giá toàn diện những kết quả đã đạt được, làm rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm về công tác cải cách hành chính và việc thực hiện các giải pháp nâng cao các chỉ số của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2018. Tham dự  hội nghị đồng chí Lê Văn Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành, đoàn thể và lãnh đạo các huyện, thành phố. Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.