Cải cách hành chính

Hội nghị trực tuyến phân tích chỉ số PAR INDEX, chỉ số PAPI, chỉ số SIPAS năm 2017 và sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018(27/06/2018)

Chiều ngày 26/6/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến phân tích chỉ số PAR INDEX, chỉ số PAPI, chỉ số SIPAS năm 2017 và sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018 nhằm đánh giá toàn diện những kết quả đã đạt được, làm rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm về công tác cải cách hành chính và việc thực hiện các giải pháp nâng cao các chỉ số của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2018. Tham dự  hội nghị đồng chí Lê Văn Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành, đoàn thể và lãnh đạo các huyện, thành phố. Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính kết hợp tổng kết công tác ngành Nội vụ năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018(07/02/2018)

Chiều ngày 01/02/2018, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 (Hội nghị).

Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo CCHC và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Ninh Thuận. Cùng tham dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Phạm Văn Hậu, Trần Quốc Nam; các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Ninh Thuận. Đến dự Hội nghị có đồng chí Trần Minh Lực - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch HĐND tỉnh.