Các chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư

Chính sách ưu đãi về giá điện

Trên cơ sở thảo luận của các thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2018, tổ chức vào ngày 31 tháng 7 và 1 tháng 8 năm 2018, Thủ tướng đã quyết định cho phép tỉnh Ninh Thuận được hưởng theo chính sách giá điện theo Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ đến hết năm 2020 đối với các dự án điện năng lượng mặt trời và hạ tầng đấu nối công suất thiết kế 2.000MW đã được Thủ tướng chấp thuận triển khai.

Đẩy mạnh liên kết bền vững trong sản xuất nông nghiệp, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị

Ngày 8-5, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị chuyên đề về hỗ trợ, liên kết bền vững giữa doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác và nông dân trong sản xuất nông nghiệp, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị. Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành liên quan, các địa phương, HTX, tổ hợp tác, doanh nghiệp họat động trong lĩnh vực nông nghiệp.

Các chính sách ưu đãi đầu tư

Ninh Thuận thuộc địa bàn khuyến khích đầu tư được hưởng các ưu đãi đầu tư cao nhất cả nước, đồng thời Ninh Thuận chủ trương dành các ưu đãi cao nhất trong khung quy định của Chính phủ và vận dụng tối đa các hỗ trợ cao nhất theo hướng đảm bảo quyền lợi tốt nhất, thủ tục hành chính thuận tiện nhất, đơn giản nhất cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh

Hỗ trợ về thủ tục đầu tư

Với quyết tâm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, ngày 8/3/2010 UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Quyết định số 207/2010/QĐ-UB thành lập Văn phòng Phát triển kinh tế (EDO). Văn phòng này sẽ đóng vai trò là cơ quan đầu mối trong việc hỗ trợ nhà đầu tư và đối tác hỗ trợ phát triển trên địa bàn tỉnh hoàn tất các thủ tục liên quan để có thể triển khai dự án như: thành lập doanh nghiệp, chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư, cấp giấy phép xây dựng, đánh giá tác động môi trường, thuê đất, giải phóng mặt bằng…