Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Mời tham gia 04 Phiên chợ hàng Việt thuộc chương trình XTTMQG được tổ chức tại tỉnh Ninh Thuận năm 2019 
04/06/2019 
 

Thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia năm 2019 được Bộ trưởng Bộ Công thương phê duyệt tại Quyết định số 5106/QĐ-BCT ngày 27/12/2018; Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Ninh Thuận tổ chức 03 phiên chợ hàng Việt về miền núi tại huyện Bác Ái, huyện Ninh Sơn và huyện Thuận Bắc; 01 phiên chợ hàng Việt về nông thôn tại huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

Xem chi tiết tại đây
Sở Công Thương