Thông tin đất đai
 
Thông báo tiếp nhận hồ sơ thăm dò khoáng sản đá xây dựng tại điểm quy hoạch số 38 thuộc Núi Chột, xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn 
25/01/2021 
 
Xem chi tiết tại đây
 
Tin đã đưa
(01/03)
(01/03)
(18/02)
(28/01)
(19/01)
(29/10)
(25/10)
(06/10)
(08/09)
(28/08)