Thông tin đất đai
 
Tiếp nhận hồ sơ thăm dò khoáng sản đá chẻ xây dựng tại điểm quy hoạch số 26 thuộc núi Hòn Khô, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn 
19/01/2021 
 
Xem chi tiết tại đây
 
Tin đã đưa
(18/02)
(28/01)
(25/01)
(29/10)
(25/10)
(06/10)
(08/09)
(28/08)
(06/07)
(06/07)