Chính trị - Xã hội
 
Thu hồi Quyết định số 684/QĐ-UBND ngày 06/5/2010 của UBND tỉnh về việc cho phép Công ty Cổ phần P-Q chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án Trung tâm dạy nghề các dân tộc miền núi Nam Trung Bộ 
06/07/2020 
 
Xem chi tiết tại đây
 
Tin đã đưa
(05/08)
(05/08)
(03/08)
(28/07)
(27/07)
(27/07)
(24/07)
(24/07)
(24/07)
(24/07)