Cải cách hành chính
 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 61/2017/QĐ-UBND ngày 08/8/2017 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí tham quan tại Vườn QUốc gia Núi Chúa 
02/07/2019 
 
Xem chi tiết tại đây
 
Tin đã đưa
(15/07)
(15/07)
(05/07)
(05/07)
(21/06)
(10/06)
(10/06)
(23/05)
(11/04)
(09/01)