Giáo dục
 
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về mức thu, vùng thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 trên địa 
20/03/2019 
 
Xem chi tiết tại đây
 
Tin đã đưa
(09/08)
(08/08)
(07/08)
(07/08)
(03/08)
(14/07)
(09/07)
(17/06)
(09/06)
(05/06)