Chính trị - Xã hội
 
Quy định giá dịch vụ thoát nước tại Khu Công nghiệp Thành Hải tỉnh Ninh Thuận 
14/10/2019 
 
Xem chi tiết tại đây