Chính trị - Xã hội
 
Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết từng thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tỉnh Ninh Thuận. 
11/09/2019 
 
Xem chi tiết tại đây
 
Tin đã đưa
(27/11)
(26/11)
(26/11)
(20/11)
(20/11)
(18/11)
(16/11)
(13/11)
(11/11)
(10/11)