Cải cách hành chính
 
Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, tổ chức khoa học và công nghệ công lập, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuậ 
29/11/2019 
 
Xem chi tiết tại đây