Thông tin đất đai
 
Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Phan Rang - Tháp Chàm 
24/08/2021