Chính trị - Xã hội
 
Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận 
29/05/2020 
 
Xem chi tiết tại đây
 
Tin đã đưa
(06/07)
(06/07)
(03/07)
(01/07)
(01/07)
(30/06)
(29/06)
(25/06)
(24/06)
(23/06)