Chính trị - Xã hội
 
Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết từng thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
11/09/2019 
 
Xem chi tiết tại đây
 
Tin đã đưa
(23/06)
(23/06)
(22/06)
(22/06)
(18/06)
(16/06)
(16/06)
(09/06)
(04/06)
(03/06)